Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
de H. JoANNrs? Hel is een boog;, antwoordde de ja-
ger, Waarom houdt gij hem niet altijd gespannen ? Dan
zou hij zijne kracht verliezen, zeide de jager. Welnu!
hervatte de II. Apostel, om dezelfde reden geef ik ee-
nige uitspanning aan mgnen geest.
XI. HOOFDDEEL;
Verdeeldheid der Kerh van Corinthe.
Na den dood van den H. Petrus werd de kerk van
Rome bestuurd door den H. Linus, vervolgens door denH.
Cletus, die den H. Clemens tot opvolger gehad heeft, vare
wien in den brief tot die van Philippen gesproken wordt.
Te zijnen tijde ontstond er eene groote oneenigheid in de
kerk van Corinthei Sommige leeken stonden door eene
heimelgke verstandhouding tegen de Priesters op , en zet-
ten er eenigen wederreglelijk af. De H. Paus (^lemens
schreef hun hierover eenen brief, die treffend en leer-
zaam was. Hij is, na de H. Schrift, een der schoonste
gedenkstukken der kerkelijke oudheid. Hij begint aldus:
B De kerk Gods van Rome aan de kerk van Corinthe,
aan degene, die geroepen en geheiligd zijn door den wil
Gods in onzen Heer Jesus CimisTus; de genade en de
vrede van den almagtigen God neme onder u alten toe
door Jksus CimisTüs." Nadat hij hun eenen afkeer had
ingeboezemd van de verdeeldheid, die toen de kerk van
Corinthe ontruste, schildert hij op eene verhevene wqze
het Christelijke leven af: » Wie," zegt hij,n hadgee-
ne achting voor uvre deugd en voor nw standvastig ge-
loof! wie verwonderde zich niet over uwen godvruchti-
gen gver! gij wandeldet volgens de wet Gods; gij waart
uwe Herders onderdanig; en gij eerbiedigdet uwe Ou-
derlingen ; gij gaaft den jongen lieden een voorbeeld van
eerbaarheid en zedigheid ; gij vermaandet de vrouwen om
in alles met een zuiver en kuisch geweten te werk te
gaan, om hare mannen, gelijk zg belmoren, te bemin-
nen ; hun onderworpen te blgyen, en aich toe te leggen