Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
der het bedreigen vreest van te straffen, daar hij allijd
met die waardigheid, goedheid en wijsheid sprak, die
zoo bekwaam zijn om zich den eerbied, de gehoorzaam-
heid en de hefde van al de Geloovigen te verwerven.
li Van het begin af, schreef hij binnen weinige dagen tot
i( drie Dreven toe aan Lodewijk XVI.; hij schreef er ook
aan de Aartsbisschoppen , die het digtste bij den troon
3 naderden. Hij hield niet op van er te zenden aan de
Aartsbisschoppen, Bisschoppen, aan de Geestelijkheid en
aan het volk, naar mate dat de omstandigheden veran-
I; derden. Wen weet, dat de Geestelijkheid van i^z-anytryi-,
meer dan alle andere, beweerde voorregten te genieten,
die de verstandhouding tusschen het eerste Hoofd der
Kerk en deze kerk niet vast schenen aan een te knoo^
pen. Hare bekende Verklaring van het jaar 1682 scheen
de vorderingen dergener te bevatten, die zich door hun-
i ne wederspannigheid van den grondsteen der Kerk af-
.(Bonderden; maar zoodra die Geestelijkheid zag, dat de
opregters van nieuwigheden de geloofsstukken, en de w e»
, zenlijkste punten van de tucht aanrandden, in zoo verre
dat zij de geheele Kerk van Frankrijk het onderste bo-i
ven keerden; toen nam zij hare toevhigt tot den eersten
Stoel, als tot eenen Stoel des lichts, welks stralen ver«
lichting moesten geven, bij al die groote wanorde en ver-
v^arring dier listige veranderingen, en er de boosheid van
aantoonen, als tot het éénige gezag, welk omtrent die
zaken iets konde vaststellen. Nooit heeft eenige Kerk
éene zoo schitterende getuigenis van haren eerbied voor-
en van hare gehechtheid aan dezen oppersten Stoel gege-
ven. De Bisschoppen fe Parijs vergaderd, en de meeste
nog in het bijzonder, schreven hunoe bezwaren aan den
algemeenen Vader der Gelojvigen, en vraagden hem om
«nderrigtingen; allen ontvingen zij vertroostende woorden
terug, en de Herder der Herders gaf hnn te kennen,
hoe zij ziüh moesten gedragen. De Bisschoppen van dit
koningrijk, hondi rd een en veertig in getal, waarvan
slechts vier zich van hunne ambtsbroeders hadden afge-
zonderd, onderwierpen zich aan de slem yan den Paus