Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
p
( )
ivan Frankrijky den 11 Spplember lySo, zich totLoDE-
;wiJK XV. wendende; » Sire, men ziekt in het hart van
'luwe onderdanei de gehechtheid aan den Stoel van den
;H. Tetrus, welke de Catholijke Kerk van al de sekten,
,die er van afgescheiden zfjii, onderscheidt, uit te dooven :
(men beproeft alle middelen om den persoon en de beslui-
jten van den algemeenen Vader der Geloovigen verachte»
'igk te maken.....Sire, welke wanorden zien wijniet,
' en hebben wij niet te vreezen ? wij zeggen het met droef-
heid; de ondergeschiktheid neemt af; de Priester verheft
zich tot den rang der eerste Herders, en nee.iit de plaats
der regters over het Geloof in.....Het Geloof gaat te
niet, de ketterij zege|)raalt; en het ongeloof, veel ver-
schrikkelijker dan de ketterij doet zijn voordeel met deze
verdeeldheden ..... Ileteuge!, Sire, door uwe bescherming
den voortgang dezer rampen.....de orde en de veilig-
heid van den Staat hebben er geen minder belang bij,
dan het welzijn der Kerk. Al d;e geenen anderen regel
voor zijn gedrag heeft, dan die. willekeurige grondbegin-
sels, is er niet ver af o/n weldra alle gezag te versma-
den , en de onafhankelijkheid te beminnen. Sire, gij zult
nooit met meerder zekerheid over uwe onderdanen rege-
ren, dan wanneer gij maakt, dat de Godsdienst over
hen regeert. In de onderwerping aan de Kerk, zullen
zij de gehoorzaamheid en getrouwlieid leeren, die zij n
verschuldig.1 zijn; en het gezag van de Kerk eerbiedi-
gende, zullen zij met meerder geweten het uwe eerbie-
digen." Ach! bij aldien de Souvereinen een gunstig oor
verleend hadden aan deze waarschuwingen van het lioold
der Kerk, en van de liisschoppen , hoe vele rampen zou
men voorgekomen zijn, zoo wel in den Godsdienst als in
den Staat! hoe veel goeds zou er niet uit voortgevloeid zijn l
CCIII, HOOFDDEEL.
Omwentelingy voorgevallen op het einde der achttiende eeuw.
Het stelsel, hetwelk tot Anarchie of tot regeringloos-