Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 205 ) \
Hij heeft de gewaande goden der afgoderij vergruisd;
hij lieeft de kelterijen verstrooid en uit een gedreven,
die nog maar op de aarde verstrooid blijven, en iedere
op de eene of andere plaats als opgesloten is, om tot ge-
denkstukken te dienen der overwinningen , welke de Kerk ,
op dezen steen gebouwd, over haar behaald heeft.
CCII. HOOFDDEEL;
Vervolg van heizelfde onderwerpt
De scheuring , welke^ sedert vele jaren Duitschland be*
dreigd had, welke in vele, zich Gatholgk noemende.
Universiteiten, gevoed was door de onechte en tot rege-
ringloosheid aanleidende leeringen van den niet zamen-
hangenden Feiironius , scheen met de daad te zullen be-
ginnen door de aanmatiging van zekere regten, welke de
opperhoofdigheid van den H. Stoel eigen, en er onafschei-
delijk van zijn, van dei kant der voornaamste AartsbisJ
schoppen van Duitschland. Zij zou er waarschijnlijk tot
stand zijn gekomen , zoo vele Bisschoppen en andere le-
den van die Kerk er zich niet tegen verzet hadden, die
het ter harte namen om het regt en den invloed van den
H. Stoel te handhaven; een regt hetwelk hem over dat
gedeelte even als over de andere deelen der algemeene
Kerk door de goddelijke wel ten gewaarborgd is.
Deze Aartsbisschoppen , de drie geestelijke Keurvorsten,
en de Aartsbisschop van Salzburg vereenigden zich om
aan het Opperhoofd der Kerk, aan den Stedehouder van
Jesus Christus op aarde , het regt te betwisten van eenen
Nuntius te zenden, een onafscheidelijk regt van alle
Overheid omtrent de onderdanen, een natuurlijk regt,
welk voortspruit uit de Opperhoofdigheid van den Bisschop
van Pioine, den algemeenen Metropolitaan van al de Ker-
ken der wereld, in zijne hoedanigheid als Opvolger van
den H. Petrus; een regt in al de eeuwen van het Chris-
tendom door de/gewoonte bekrachtigd. Deze vier Aarts-
bisschoppen gaven buitengewone yolmagten aan yier üees-