Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 204 ) \
regeringloosheid voorstond, door eene opzettelijke Bulle;
maar hetgene, wat te verwonderen is, is, dat Zondadari ,
I'auselijke Nuntius te Brussel, een kerkvoogd, die dooc
zijne zachtmoedige en vriendelijke manieren, en nog meer
door zgne kunde en godsvrucht, aller achting en eerbied
verworven had, versniadelijk uit België werd verbannen,
omdat hij er deze Bulle had laten drukken tot gebruik
voor de Hollandsche zending, waarvan hij de Overste was.
In het jaar 1785 zag men weder een werk, hetwelk
bijna in vergetelheid was geraakt, vermeerderd uitkomen,
onder den titel: Over het gezag van den Paus, in 5
deelen in 8.° door Burigny. De fdosofische trompetten
bazuinden er den roem teu sterkste van uit. Eindelijk,
men zag nooit eene talrqker en kwaadwilliger zamen-
zwering tegen den eersten Stoel der Christenheid: maar
laat ons de goddelijke bescherming bewonderen, die op
eene wonderbare wijs deze Kerk, de moeder en de mees-
teres van al de andere kerken staande houdt f.... Nooit
is er eenig gezag bestendiger aangevallen; sedert achttien
eeuwen hebben al de Aartsketters en de Sektenstichters
tegen haar gewoed , hebben zamengezworen om haar te
vernietigen: Hairetici, aldus betuigt de zesde algemeene
Kerkveigadering, Art. l^,faUis criminationibus (Homa^
nam Mcclesiam) ac derogalionum odiis insecuti sunt. Som-
migen harer oudste zonen zelve, die aangesteld waren
om haar te helpen besturen, hebben zich ondankbaar je-
gens hunne moeder petoond, en hebben haar als eene
harde stiefmoeder behandeld: dit gezag is nogtans zege-
pralend uit al die aanvallen te voorschijn getreden, en
heeft over alles gezegevierd, hoewel het geene andere
wapenen dan die van den Godsdienst had. Waarvan daan
komt een zoodanig wonderstuk? Hiervan daan; omdat Je-
sus Christus, het Hoofd van de Kerk tot den H. 1'etrus,
het Hoofd der Apostelen, gezegd heeft: Gg zijt Petros ,
en op dezen steen zal ik mqne Kerk bouwen, en depoor-
ten der helle zullen hnar niet overweldigen. Zie daar
waarom alle helsche pogingen tegen dezen steen verbrgzeld
zgn: deze sleen heeft alles wederstaan, en bij \ ermaalt alles»