Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 199 ) \
: daden heeft zien gebeuren, zoo vele dieverijen, zoo vele
moorden, vergiftigingen , zelfmoorden; zoo vele bedriege-
rgen, rooverijen, ongeregligheden, listen en kwade trouw
in den handel; zoo veel Iweedragt en oneenigheden in
de familiën, zoo veel onlronw in de huwelijken, zoo
veel onbuigzaamheid en dartelheid in de jeugd; zoo veel
trouweloosheid en verraderij, zoo veel gebrek van onder-
werping en zoo vele oproeren onder de onderdanen en de
volken; zoo vele staten gansch ongekeerd , zoo vele troo-
nen om ver gerukt of ten minste doen waggelen; den
Godsdienst veracht en bespot; de Kloosters vernietigd, de
kerkelijke goederen weggenomen, de tempels afgebroken,
de Dienaars des Heeren verbannen; eindelijk al de wet-
ten vernietigd, de natuurlijke, goddelijke en menscheiijke
wetten, de kerkelijke, burgerlijke en staalkundige wetten,
de wetten der maatschappij, der natuur, en der bloedver-
wantschap , en de filosofische goddeloosheid zegepralende ?
CCI. HOOFDDEEL.
Aanslagen tegen het algemeen regtsgebied van den Paust
Het is bijzonderlijk omtrent dien lijd geweest, dat een
aantal van Schiijvers de voorregten en het reg'sgebied
van den eersten liisschop der Catholijke Kerk aanrandde:
een van degene, die zich het meest in dezen oorlog te-
gen den H. Stoel, hel middelpunt van Eenheid , ouder-
scheiden hebben, is de l.eer Hontheim, Wijbisschop
van Trier geweest, die zich onder den naam van Fe-
ERONius schuil hield. Hij gaf een werk uit onder den
titel: De praesenti statu Ecclesiae, waarin hij een waac
regeringloos stelsel invoert. Dit onregelmatige werk, vol
van tegenstrijdigheden, eene ruwe , onbearbciJe verza-
meling, kwalijk opgesteld, maakte in het eerst geenen
grooten indruk; maar de vijanden van het gezag der
Kerk, en voornamelijk van deu H. Sl.'el, zich op eene
verschrikkelijke wijze, vermeerderende, bedienden er zich