Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 25 )
X. HOOFDDEEL.
Laatste daden van den H, Jojnneti
Men verhaalt van den II. Joannes eenen zeer aan-
doenlijkeu trek, die zijne van ijver brandende liefde
kenschetst. Het gebeurde op zijne reizen, nadat hij voor
de Geloovigen eener stad van AzU gepredikt had , dat
hij in de vergadering eenen welgemaakten jongeling van
een ving verstand ontwaarde: hij kreeg er genegenheid
voor, en zich lot den Bisschop wendende, zeide hij hem
voor al het volk: » Draag zorg voor dezen jongeling;
ik beveel hem aan uwe zorg in de tegenwoordiglieid van
de Kerk en van Jesus Christus." Daarop vertrok hg
weder naar Ephesen. De iJisschop onderwees den jonge-
ling, en maakte hem bereid om gedoupt te worden. Na-
dat hij hem gedoopt en gevo'rmd , en het ff. Sacrament
des Altaars toegediend had, hield de Bisschop, meeneo-
de, dat hij hem nu aan hem zelven konde overlaten,
op, om over hem te waken, en gaf hem meerder vrij-
heid. De jongeling maakte hier een misbruik van; hij
maakte eene naauwe vriendschap met losbollen van zij-
ne jaren , die -hem overhaalden om allerlei euveldadea
met hen te bedrijven. Die schadelijke indrukselen kre-
gen schielijk eene plaats in zijn hart, en door het mis-
bruik, welk hij van zijn verstand maakte, werd hijzelf
nog ondeugender dan zijne ongeregelde makkers; hij werd
het hoofd van eene bende roovers. Eenige jaren daarni
kwam de H. Joannes weder in dezelfde stad, en vraag-
de den Bisschop rekenschap van het pand, hetwelk hij
hem had toebetrouwd. De Bisschop stond in het eerst
verwonderd, meenende, dat hij van geld sprak, hetwelk
hij hem in bewaring gegeven zou hebben. Ik vraag naac
den jongeling, dien ik aan uwe zorg heb toebetrouwd,
zeide de Apostel, naar de ziel van onzen broeder. Hgi
IS gestorven , antwoordde de Bisschop , met aedergeslagenc
1. Dsïi.. s
L