Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
( )
i zoo veel fe slerker door te zetten; daar zg meenden den
nieuwen Paus te erkennen , voor dengenen, die in deze
zaak, ten opzigte van de Jesuiten, wel zoude overge-
haald worden om toe te geven, üe hertog van Choiseul
in Frankrgk had Avignon en het graafschap Fenaissin
met geweld doen innemen, de markgraaf Tanucci , te
i Napels, het hertogdom van Castro en van Bmevent;
i de markgraaf van Feeing, te Parma, had zich tegen
' den H. Stoel verklaard; Ahanda, de minister van Spanje,
scheen de anderen te overtreflen door zijne hevige aan-
zoeken om de Jesuiten af te schaffen; Carvaeho, in
Portugal, beloofde de goede verstandhouding met het
hof van Home weder te herstellen; en de andere minis-
ters beloofden hetgene, wat zij hadden doen innemen
I weder te geven, zoo de Paus bewilligde om dcOrde dec
Jesuifen af te schaffen. Eindelijk gaf de Paus foe aan
i hunne herhaalde aanzoeken; en die slag, die het gezel-
schap van Ji sus, zijne instelling, en zijn bestuur ver-
nietigde, geschiedde door een ßreve den 21 Julij 1773.
. Aldus is deze instelling, die de Kerkvergadering van
[ Trente voor godi,rucJiii<^ verklaard had; 11 die vele Paus-
' sen zorgvuldig onderzocht, goedgekeurd, en dikwijls be-
I krachtigd hadden, zoo als Clemens XIII. zegt in zijne
I Consiitutie Apostolicum pascendi; die vele anderen zijnec
I voorgangers, tot negentien toe, met hunne bijzondere
; gunsten en weldaden versierd hadden, die de Uisschop-
pen niet alleenlijk dezer eeuw, maar ook der vorige,
) zoo loffelijk geroemd hadden als zeer voordeelig, zeec
nuttig, en zeer bekwaam om den dienst, de eer en den
i roem van God uit te breiden, en ora het heil der zielen
i te bewerken," afgeschaft en vernietigd geworden. De
I Jesuiten, die zich altijd beroe.Tid hebben gemaakt dooc
I hunne onderwerping , door hunne eerbiedigheid omtrent
I den II. Stoel, en hunne verkleefdheid aan dat opperste
i gezag, zoo zeer, dat de magistraten in Frankrijk het
i hun tot cene misdaad hadden aangerekend, en zichhier-
I van bediend hadden, tot eene bevtCJgredsn om hen te
; verbannen, geyen nog bij deze ongelukkige gelegenheid