Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 94 )
gen, die de veracliting van den Godsdienst aanregtte, te
keer te gaan; maar zij zijn zoo zwak geweest, dat zij
hebben doen vermoeden, dat er in de staatsligcharaen,
die ingesteld zijn om het regt uit te spreken, en de grond»
beginsels der ondergeschiktheid fe handliaven, ook man-
nen waren , die gansch voor de verderfelijkste stelsels waren
ingenomen, en die oogluikende dezelve heten verspreiden.
CC. H O O F D D E E L.
Algemeene afschaffing der Jesuiten.
Het Jaar 1773.
De al fe zoef aardige filosofen ^ die Apostelen der ver-
draagzaamheid, der menschlievendheid, en der genegen-
heid, zoo lang zij niet sterk genoeg waren, ora openlijk
het gezag der regeringen te trolseren; nog weinig in
hunnen schik, dat zij de Jesuiten, die zij voor hunne
verschrikkelijkste vijanden aanzagen, door hunne heime-
lijke , schadelijke kunstgrepen, en kabalen, uit vele Ca-
tholijke staten hadden doen verbannen , gaven zich geene
ruSt, vóór dat zij zoo ver gekomen waren, om de gan-
sche Orde te doen at'schaffen. NMj hebben reeds aan-
gemerkt , hoe veel vermogen zij hadden op de ministers
van verscheidene hoven: diegene, die, voor het grootste
gedeelte, het met hen in bijna al hunne gevoelens eens
waren, eischten van Clemens XIII, de afschafBng van
de orde der Jesuiten; maar deze Paus, in plaats van
hier aan gehoor te geven, verdedigde hunne zaak, die
hij als de zaak van de Kerk beschouwde Clemens XIV,
fcijn opvolger, schoon hij de Jesuiten beminde en achtte,
bood nogtans denzelfden tegenstand niet. 'i'ot dus verre
was de wereldlijke magt alleen maar te werk gegaan, en het
was niet moeijelijk hare onbsNoegdheid en hare onwet-
tigheid te bewijzen, voornamelijk daar het gezag van den
Paus en van de DiSschoppcn zich er genadig tegen verzet"
had, Maar de filosofische ministers begonnen deze zaak