Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( »8.0 )
te ondernemen , en verzuimden geen middel meer, om
tot hun eindelijk doel te komen, namelijk, om de troo-
nen omver te werpen, en den Godsdienst te vernietigen.
Eene menigte van schrijvers schenen onder elkander af-
spraak gemaakt te hebben, wie hunner de meeste las-
teringen tegen den Godsdienst, de meeste spotreden en
beschimpingen tegen de koningen zoude uitbr-aken: de tijd
was, volgens hun zeggen, gekomen om al de oude voors
oordeelen af te leggen, om de bijgeloovigheden uit de
wereld te verbannen, dat is te zeggen, om niet meer
aan het bestaan van God, aan de onsterfelijkheid der
ziel, aan de straffen en de belooningen van het andere
leven, aan de openbaring te gelooven. De hoovaardij of
de ontucht,en meestal beide deze ondeugden zamen, had-
den het hart van die menschen, die zich voor de leer-
meesters van het menschelijke geslacht uitgaven , geheel
ingenomen. In bet algemeen genomen, is deze Filoso-
fische zamenzwering uit deze twee bronnen, of zoo als
men wil, uit de losbandigheid van verstand en hart,
hoofdzakelijk voortgesproten, die, eene vijandin van alle
ondergeschiktheid, het publiek met eenen vloed van kwa-
de boeken overstroomde ; zoo als Ie Dictionaire philosoi
phique, la Pucelle d'Orléans, le Poème sur la loi na»
turelle, la Philosophie de VHistoire, les lettres philoso»
phiques door Voltaire, VAnalyse van Bayle , le livres
de C Esprit van Helvetius , la Despotisme oriental ; les
Pensées philosophiques , en le Code de la nature van dea
doldriftigen en goddeloozen Diderot; L'Emile, le Contrat
social, la nouvelle Heloïse van Jean-Jaques RousSeau ;
les lettres Persanes van Montesquieu , Bélisaire door
Marmontel , le Pyrrhonisme du Sage , le Militaire phi'
losephe , le Philosophe sans Souci, l'Histoire de l'ame,
la philosophie du bon sens van den Markgraaf dArgens,
le Système de la nature door Diderot, en verkeerdelijk
toegeschreven aan Mirabeau , le Christianisme dévoilé
door Damii.aville , VHistoire des deux Indes door
Raynal, en nog eene zeer groote menigte andere. liet
doel van al die werken, die in zoo groole meaigte, zoo