Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 24 ) I
om de gedachtenis van deze gebeurtenis te vereeuwi-
gen, De H. JoANNES , nadat bij door een zigibaar wonder
den docd ontgaan was, werd door DojtiTiANts naar bet
eiland Pathmos gebannen , hetwelk een der eilanden van
de Pgehche zee is. Op deze plaats schreef hij zijne
Openbaring : verre van den om^iig der menschen , had
hij in zijn ballingschap profetische openbaringen , dié bq
aan de zeven voorname kerken van Atië schreef, welke
bijzonderlijk aan zijne zorg waren toebetrouwd. Nadat
hij, door den Geest Gods verlicht, in dit goddelijke
boek, aan elke dezer kerken de waarschuwing , welke
zij behoefden, bad gedaan, voorzegt hij er , onder ver-
hevene afbeeldingen , den ondergang der Afgoderij , en de
zegepraal der Kerk. Als de llomeinsche raad, na den
dood van den tiran, al wat hij gedaan had, voor nietig
had verklaard, kwam de H. Joannes weder ie. Ephesert,
bragt er fijnen overigen leeftijd door , en bestuurde van
daar al de kerken van Azië. Hij was toen negentig ja-
ren oud , en een zoo booge ouderdom belette hem niet
om naar de naburige Provinciën te gaan, nu om er Bis
schoppen te wijen en aantestellen , dan om er nieuwe ker-
ken te vormen en te stichlon. H^ schreef er zijn Evan-
gelie , op verzoek van de Bisschoppen van Azië , die hem
verzochten on» scbriflelljk eene eclile getuigenis van da
Godheid van Jesus Christus fe geven, welke eenige
ketters aanrandden : dit deed hij na eene voorafgaande
vaste, en openbare gebeden. Zijne brieven zijn ten
uaastefi bij van denzelfdim tijd; er schijnt ovfral de tee-
derste liefde in uit: men ziet er, dal zijn hart brandde
van dat goddelijke vuur, hetwelk hij uit den schoot
van den Zaligmaker, waarop hij in het laatste Avond-
maal gerust heeft, .geschept had. Den eersten schrijft
hij aau de Parthem; de twee andere aan bijzondere
personen: hij noemt er zich niet met den eernaam van
Apostel, 'maar met dien van Ouderling, dien men hem
gewoonlijk gaf.
.».Ja rare*