Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 185 ) \
1 nuts in hunne Bisdommen te trekken; zoo is het, dat
» wij uit onze eigene beweging enz." Deze Constitutie,
die uit hare natuur, en door de getuigenissen, die er in
voorkomen, met eerbied in de geheele Christenheid had
moeten aangenomen worden, is met verontwaardiging
verworpen door het ministerie in Portugal en door de
Parlementen in Franhrgk,
CXCVIII. HOOFDDEEL,
De vervolging tegen de Jesuiten streit zich tot in Spanje
en in andere Stalen uit.
De zamengezworenen tegen de Jesuiten hadden het
zoo ver gebragt, dat zij hen in Frankrgk vernietigd
hadden: na deden zg hunne drijfveren ook in Madrid
werken. Karel Hl. regeerde in Spanje, en had zgn
Ij vertrouwen geschonken aan ministers, die weinig ver»
Indienden die van eenen koning fe zijn, die den eernaam
i| van Zijne Catholijke Majesteit draagt; hij had het bg-
) zonderlijk geschonken aan den graaf d'Aranda , die in
j eene naauwe verbindtenis stond met Choiseui, , en met
1 degene, die deze naar Ä/janye had gezonden. Degene, die
! van deze verbindtenissen kennis droegen, zijn niet ver-
wonderd geweest te zien, dat deze minister zich naar de
plannen van de vganden der Jesuiten schikte, en aan
hunne pogingen om hen te vernietigen, behulpzaam was.
Het is in de maand April van het jaar 1767 geweest,
toen het onweder tegen de Jesuiten op het sterkste woedde.
Op denzelfden dag, op hetzelfde uur, te middernacht,
kwamen gewapende soldaten geheel Spanje door hunne
huizen bezetten. Men maakte hun 'skonings bevelen
bekend, waardoor zij uit het rijk werden gejaagd,
met verbod van er op doodstraf weder in te komen.
Clemens XIII., die van dit ontwerp onderrigt was ge-
worden, haastte zich om den 16 April 1767 het roe-
rendste en tevens nadrukkelijkste Breve aan den koning
te schrgven, om hem van eene zoodanige handelwijs af