Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
dendste luclifstreken. Vele bezweken onder zoc harde
mishandelingen; de anderen voor en na io i^orto^a/aan-
gekomen, zijn in het algemeen ia de ijsselijkste kerkers
geworpen, waar de meesten van ellende en van droefheid
omkwamen. Zij, die deze wreedheden overleefd heb-
ben, kwamen er uit als levende schimmen, zoo als de
eerwaardige Bisschop van Conimbria in het jaar ijtj ,
toen na den dood van koning Jozef , de koningin zgne
dochter geregtiglijk hunne onschuld erkende, even als
van eene menigte van anderen, die de slagtoffers van
de woede van dezen minister waren geweest. De wgze,
waarop de Jesuiten al deze ongehoorde folteringen ver-
dragen hebben, regtvaardigde hen veel duidelijker, dan
al de verdedigschriften, die men, om hunae onschuld
te bewgzen, zou hebben kunnen schrijven.
CXCVII. HOOFDDEELi
De Jesuiten uit Frankrgk verbannen.
Terwijl men de Jesuiten in Portugal eene zoo wreede
vervolging deed ondergaan , bereidde men eene andere
voor die van Franh-gk. Ter dier tijd hadden de Parle-
menten , uit kracht van het enkele woord van misbrui-
ken, zich al het kerkelijke bestuur aangematigd; dit
nieuwe gezag was allengs ingeroepen door Priesters tegen
hunne Bisschoppen, door de leeken.tegen hunne Herders,
door de Monniken tegen hunne oversten. Door het en-
kele woord van tegen de misbruiken te appelleren matig-
den de Parlementen zich het regt aan, om de klooster-
lijke inrigtingen, de hevelen der Bisschoppen, de Apos-
tolische Bullen te onderzoeken; het regt om de banvon-
nissen , door de Kerk uitgesproken, op te heffen; het regt
om de Bisschoppen te noodzaken het Heilig der Heiligen
dengenen te geven, aan welke als onwaardigen de Bis-
schoppen het weigerde. Het is op deze gronden, die in
Frankrgk een hooger opperhoofd stichtten, dan erin
Engeland i$, dat de Parlementen elschlen, dat de Bis-