Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 179 ) \
Jesuiten, die er tot dus verre in de grootste achting
waren geweest, het eerst begonnen te woeden. Car-
vALiio, bekend onder den naam van markgraaf van Pom-
hal, en nog meer bekend door zijne dwingelandij, had
ongevoelig al het vertrouwen van koning Jozef I. ge-
wonnen, en eindelijk kwara hij zoo ver, dat hij zich
volkomen meester van de regering van het rijk maakte,
met den zwakken koning in eene gestadige crisis te hou-
den, door hem zoogenaamde zameuzweringen, welke hij
zelf uitdacht te verhalen. De eerste zorg van dien mi-
nister is geweest, om zich door mannen te omringen , die
bekwaam waren, om hera in zijne ondernemingen fe
helpen, en om die te doen uitvoeren; hij heeft er ver-
scheidene uit Franlrijh laten komeni Om de Jesuiten
de achting waarin zij stonden , te doen verliezen, heeft
hij een' zeer grooten overvloed van schotschi-iften doen
verspreiden , waarin zij op de ergste wrjzc belasterd wer-
den. Clemens XIII, die op den Stoel van den tl. Pe-
trus kwam te zitten, oordeelde zich verpligt te zgn, om
de onderdrukte onschuld te verdedigen; hij toonde
in eene Breve van 2 Augustus 17.^9 den koning aan:
7) de vruchten, die de Kerk uit hunne stichting getrok-
ken had door de vermeerdering van de godsvrucht onder
de Geloovigen, door de bekeering van de afgodendienaars
en de ketters, door het wederleggen der ketterijen; dat
de Kerk dit alles verschuldigd was aan de moegelijke
ondernemingen, en aan de hulp der Jesuiten, en dat vefe
kinderen dier maatschappij er hun bloed voor vergoter»
hadden." j\Iaar Carvalho, die niet wilde tegengespro-
ken worden in hetgene, wat hij voor had, werd ernog
woedender door, en er was bij hem geene verschoonmg
meer voor de Jesuiten. Hij heeft al hunne huizen door
soldaten doen bezetten; men nam hen gevangen alsofzi|
misdadigers waren; degene, aan weike men nog eenig
voorregt boven de andere wilde geven, zijn in stinkende
gevangenissen geworpen; de anderen zijn onmeêdoogenJ
naar verscheidene havens gesleept, op elkander in sche-
pen gepakt; en alzoo op het laatste yan h.Gt ï'iciri7 5o:
/