Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
C 77 )
ten van die parlg, dat zij in alle bibliotheken te vinden
was; allengs werdt de zoogenaamde geleerde wereld de
anU-cJiristelglce wereld, en het is blgkbaar, dat dit werk
met dat inzigt was ondernomen. Voltaire, die aan zij-
ne eeuw zoo sterke kracht heeft bijgezet om alle grond-
beginsels omver te werpen, en die, voor het jaar J730,
gezworen had, om zijn leven te besteden tot de vernie-
tiging van den Christelgken Godsdienst, was toen bg
zijn volste zielsvermogen. Hij randde, in eene groote
menigte van zijne schriften, den Godsdienst met de groot-
ste stoutmoedigheid regelregt aan; nooit had een sehrg-
ver met meer behendigheid zijne spotreden voorgedragen;
hij sierde zgne bedriegelijke redeneringen met zulke betoo-
verende beelden, en nogtans in eenen zoo natuurlgken
en vloegenden stijl op, dat zij door allerlei lezers kon-
den verstaan worden: door de lezing van die listige en
goddelooze schriften heeft dit ongelukkiglijk vermaard
mensch een zeer groot aantal aanhangers gekregen. On-
dertusschen hebben geleerde en bekwame schrijvers zich
terstond begverd, om de dwaling te ontmaskeren, ora
haar zegepralend fe wederleggen, en om de waarheden
van den Godsdienst met de grootste klaarblijkelgkheid te
bewijzen, zoodat de schriften der ongeloovigen niet dan
diegene konden benadeelen, die in de leer der filosofen
smaak en vergenoegen scheppende, omdat zij alle harts-
togten toomeloos begunstigde , hun eigen nut er in meen-
den te vinden, om de oogen te sluiten voor het licht
van het Evangelie en voor de openbaring, en om dien
Godsdienst, die, gedurende, achttien eeuwen, het geluk
dier landen had uitgemaakt, waarin hij beleden is ge-
weest, als eenen bggeloovigen eerdienst te benadeelen.
CXCVI. HOOFDDEEL,
Vervolging tegen de Jesuiten,
Ter dier tijd bestond nog deze vermaarde raaat»chï{v-"
" 8