Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 75 )
rieh fût eer rekende den titel van allerc?iristelghsten ko-
ning te dragen, üe hevige uitvallen van deze weJer^
spannigen tegen de Paussen, de wijs, waarop de Ma-
gistraten tegen de Bisschoppen gewoed hebben, hen ver-
smadelqk uit hunne Bisdommen verjagende, hunne her-
derlijke onderwijzingen door beulshanden doende verscheu-
ren en verbranden, hebben de kerkelijke magt verachte-
lijk gemaakt; de valsche mirakelen, gesmeed om de een-
voudigen te verleiden, hebben de ongeloovigen, de
nieuwerwetsche filosofen, in de hand gewerkt, om de
ware mirakelen, die zoo veel hebben bggedragen tot
stichting eh instandhouding van onzen H. Godsdienst te
bespotten ; eindelijk heeft het masker van godsvrucht,
waaronder men zoo veel bedrogs heeft ontdekt, veroor-
zaakt , dat men, in het algemeen, de waarlijk godvruch-
tige menschen als schijnheilige en gevaarlijke lieden heeft
ten toon gesteld.
Maar het gedrag van den hertog van Orleans, regent
van het koningrijk gedurende de minderjarigheid van
Lodewtxk XV, heeft voomamelgk tot de verachting van
den Godsdienst mede gewerkt. Het scheen alsof Goa
reeds dien grooten staat in zijne verbolgenheid be-
schouwde, toen Hij den Dolfijn, vader van Lodewuk
XV, den kweekeling van Fenelon , dien prins, die de
gegrondste verwachting van eene wijze en geregte rege-
ring, op den Godsdienst steunende, gegeven had, uit de
wereld haalde: alzoo zag men ook in het vervolg den
Dolfijn, vader van Lodewijk XVI, aan den Godsdienst
en aan den staat ontrukt, nadat hg de bewgzen gege-
ven had, dat hij de steun van den eenen, en de her-
steller van den anderen zoude zijn geweest. Het is bij-
zonderlijk ten tgde van het regentschap van den hertog
van Orleans geweest, dat de verachting van den Gods-
dienst , die tot dus verre nog bevreesd was geweest, en
in het geheim geschiedde, zich in het openbaar begon te
vertoonen, en zich op hare begrippen, op hare redene-
ringen , en op hare stelsels, die niet minder op eene
gansche orakeering in de maatschappij, dan op die van