Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( '72- )
er eenen Aartsbisschop te plaatsen, wien zg twee on-
derhoorige Bisschoppen gaven. Deze Bisschoppen , alhoe-
wél zg, den eenen na den anderen door de Paussen in
den ban gedaan, en van alle geestelijk regtsgebied beroofd
worden , beweren halsstarrig, dat zij met den heiligen
Stoel in. gemeenschap zijm men noemt deze afgescheur-
de Kerk van Utrecht de kleine Kehk. De Paus Cle-
mens XI, gaf den 8 September 1713, de vermaarde
Constitutie Vnigeniius uit , waardoor hij honderd en
eene stelling, uit het boek van Quesnel getrokken, ver-
oordeelde. Maar hier kwamen zij weder met nieuwe
nitvlugten voor den dag: de leerlingen van Quesnel ston-
den tegen deze Bulle op, en verweten haar, dat zij de
liefde jegens God en de noodzakelijkheid der genade ver-
wierp: dat zij de leer van den H. Paulus en van den
li Augustinus veroordeelde: echter is deze Bulle, on-
danks al hun geschreeuw, in Frankrgk plegtiglijk aan-
genomen, als eene wet van de Kerk en van den Staat,
ten opzigte der leering. Zg werd ook schielgk in al de
Catholijke Staten aangenomen: de Paus, de halsstarrig-
heid van deze wederspannigen ziende , gaf in het jaar
1718 zgne Bulle Pastoralis officii uit, om hen buiten
de uiterlijke gemeenschap d^r Kerk te sluiten. Toen
namen de wederspannigen hunne toevlugt tot de Parle-
wjKNTEN, die, onder voorwendsel van tegen het misbruik
te appelleren, hun tot steun dienden in hunne voeder- .
spannigheid tegen de Kerk. Deze Magistraatspersonen,
van trotschheid opgeblazen door het regt, hetwelk die
Sektengeesten hun gaven over de kerkelgke magt be-
dienden zich van hunne wereldlijke magt, om die van
de Kerk te ontzenuwen, en haar te berooven van
hare onschendbaarste en heiligste regten, die haar god*
delgke Stichter haar gegeven had. De Paus Innocen-
ïius XIII. klaagde in het jaar 1722 over de wederr
spannigheid en den wederregtelgken handel van de leer-
lingen van Qoesnel, door eene Breve, met eenen A-
postoiischen nadruk geschreven, aan Lodewijk XV, en
«an ilea hertog van Orleans, regent van het Koningrgk.