Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( '7' J
gen tegen de besluiten van de Kerk. De leerlingen van
den liisschop van Yperen vonden meerder spitsvindighe-
den en listen uit, om de leerstellige besluiten te vergde-
len , en om zich in hunne wederspannigheid staande te
te houden, dan al de andere Ketters tot dus verre ge-
daan hadden; maar de Kerk, die pilaar en grondslag der
waarheid, die nooit kan dwalen, noch in de geloofsstuk-
ken veranderen, wist die listige streken te ontmaskeren,
en vervolgde de dwaling tot in hare laatste verschansin-
gen. Naar mate de Jansenisten middelen uitvonden, die
i zij dachten bekwaam te zijn, om de besluiten tegen
I hunne dwalingen, te vergdelen; zoo waren de Bisschop-
( pen aanstonds in de weer, om deze uit vlugten, en deze
i kale voorwendsels te ontsluijeren, en de Paussen veroor-
i deelden die door plegtige Bullen, die terstond door de
algemeene Kerk werden aangenomen; deze zgn onder
i andere de Bullen van Alexander VII., ad sacram beati
\ Petri, van den 16 October i656; Begiminis Apostolici ,
. van den i5 Februarg i665; die van Clemens XL, vi-
I neam Domini Sabaoih, van het jaar 1705 , en meer dan
twintig andere veroordeelingen door verscheidene brieven.
Het boek van de Bejlections morales sur Ie Nouveau,
' Testament door vader Qüesnei, van de orde der Orato-
I ren heeft onder eene andere gedaante de dwalingen, die
I in Jansenius veroordeeld waren, weder verlevendigd^
1 toen zag men meer dan ooit, dat de aanhangers van den
I Bisschop van Yperen , er altgd aan waren gehecht ge i
I weest, en die verdedigd hadden. In de Catholgke Star
1 ten, waarin zij voor oproerige menschen werden aange-
i zien, verontrust, zochten zg in Holland eene schuil-
' plaats; velen der hoofden van die partij gingen er naar
I toe , onder andere Quesnel , en zij vonden eenSn mag-
i tigen steun in den Heer Codde , Priester der Oratoren,
! Vikarius van den heiligen Stoel voor het geestelijke be-
stuur der Catholijken in Holland, die tot Aartsbisschop
van Sebaste was gewijd. Men kan hem beschouwen als
I den Stichter der Keikscfceuiing iu Holland. Iedereen
; weet, dat de Jansenisten Utrecht verkoren hebben, om