Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
[ >70 )
zen; noch voor de domheid der Wilden, zoo als die van
Amerika, en hebben zich dikwijls aan doodsgevaar bloot-
gesteld. Men ziet wel, dat geene menscheiijke aandoe-
ningen, geene tijdelgke beweegredenen, in staat zijn om
zoo veel moeds in te boezemen; dat de godsdienstige ijver
en de Christelijke liefde alleen magtig zijn om de Die-
naars van den Catholijken Godsdienst met zoodanige ge-
voelens te bezielen; ja hun gver is werkzamer en stout-
moediger geweest dan de heerscbzucht der overwinnaars,
dan de winzucht der kooplieden, dan de nieuwsgierigheid
der menschen; want zoo de Zendelingen niet begonnen
waren om den togt der Zeevarenden te besturen, en zg
zelve de grootste ontdekkingen niet gedaan hadden, zon-
de ons mogelijk nog een groot gedeelte van den Aardbol
onbekend zijn. De ware Godsdienst overwint dus alles,
wat zgne veortplanting in den weg staat: hij is dan Ca-
tholgk, of algemeen, daar hij niet in een enkel land als
opgesloten is; maar zich in al de bekende werelddeelen
uitbreidt, overal aanbidders voor Jesus Christus teelt;
hij is gelgk aan eenen grooten boom, die, zoo als de
H. Paulus spreekt, geplant is op den grondslag der
Apostelen en der Profeten, en op Jesus Christus, die
de hoeksteen is, hij vergoedt in de verte zijne verlie-
zen, door nieuwe takken, die hij uitschiet.
CXClVi HOOFDDEEL.
Voortgang der Janeenisterg.
Terwgl de Catholpe Godsdienst uitmimtenden voort-
gang maakte onder de ongelooviiren, onder de barbaarsch-
ste volken van beide halve wereldronden , terwijl er bijna
geen volk was, dat maar eenigzins dien naem verdien-
de, waaraan eene maatschappij van'Apostolische Mannen ,
die zich aan dit moeijelijke ambt had toegewijd den
naam van Jesus Christus riet was gaan verkondigen;
verbasterde de zuiverheid des Geloofs in Europa onge-
voelig door de halsstarrige wederspannighelJ yan sommi-