Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 69 )
met zeer veel vrucht; deze goede gevolgen wekten den
haat der Boazen, en van eenige Aanzienlijken van het
land tegen hen op, die verscheiden vervolgingen tegen
hen aanstookten; maar de ijver dezer arbeiders, het ge-
loof en de geestkracht der nieuwe Christenen werden er
nog meer door opgewekt. Omtrent het einde van de
zeventiende eeuw plaatste eene onwenteling het geslacht
der Tartaarsche Vorsten op den troon, hetwelk geduren-
de het overige dier eeuw, voor de C'iristenen gunstig is
geweest: ook zag men toen door het geheele Keizerrijk
den waren God kerken bouwen; men bouwde er zelfs
eene prachtige in den omvang van het keizerlijke Paleis.
l)e oogst werd zoo overvloedig, dat het getal der Arbei-
ders er in het geheel niet aan evenredig was, maar hun
moed , hunne onvermoeibare werkzaamheid vergoedde
genoegzaam hetgene, wat er aan het getal ontbrak, om
het licht des . Geloofs tot in de ver afgelegenste deelen
yan dat uitgestrekte Rijk te verspreiden.
God wekte in dezelfde eeuw nog andere Apostolische
mannen op, die het Geloof van Jèsvs Ciiristds op de
kusten van Afrika, in Egypte, in Griekenland, in de
Levant, en bijna het geheele uitgestrekte Amerika gin-
gen verkondigen: in de zestiende eeuw hadden de Zen-
delingen zich in het halve wereldrond verspreid, en ter-
zelfder tijd, dat zij de volken beschaafden, en arbeidden
om hen door het licht des Geloofs te verlichten, wend-
den zg ook al hunne pogingen aan, om de schade te
vergoeden, die de heerscbzucht, en de gouddorst in die
nieuwe wereld veroorzaakten. Men kan zich niet we-
derhouden om den ijver dier Zendelingen tc bewonderen,
die niet afgeschrikt zijn noch door de barbaarschheid
der volken, noch door de verafgelegenheid der plaatsen,
noch door de verscheidenheid der luchtstreken, noch
jdoor de gevaren en ongemakken op zee, noch door de
brabbelende landspraak; zij vreesden nnch voor hetkouQe
{Noorden, nonh voor het brandende Zuiden, noch vóoc
jde trotschheid der beschaafde volken, zoo als de Sine-
ö