Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
vronen, daarna te Nanlin, waar het getal zijner be-
wonderaars toenam; hij bouwde er een Observatorium,
en maakte gebruik van de achting, waarin hij was, om
den Christelijken Godsdienst te verkondigen, waarvan
bgna geen spoor meer overig was; hoewel hij er zelfs
ten tgde der Apostelen, en naderhand in de zevende
eeuw was doorgedrongen. De Zendeling, geholpen door
zijne medegezeilcn, had het geluk om vele ongeloovigen,
zelfs eenige personen van hoogen rang te bekeeren, dit
baande hem den weg naar de hoofdstad: men was niet
weigerachtig om een' zoo buitengewonen man te zien;
hij kwam fe Pekin in het jaar 1600, en verdiende de
bescherming van den keizer, die hem terstond verzocht,
om er fe blgven wonen: eenige schilderijen van den
Zaligmaker, en van de H. Maagd, die hg dien vorst
aanbood, zgn gunstig aangenomen, en op eene verheve-
ne plaats \an het paleis geplaatst, om er vereerd te
worden; de gverige Zendeling maakte gebruik van deze
bescherming om er het licht van het Evangelie te ver-
spreiden. Dit is zgn eenigste doelwit geweest: zgn ijver
is in de hoofdstad met eenige vrucht bekroond geworden,
en hij bekeerde zelfs velen van de voornaamste hofbe-
dienden. Ricci bleef gestadig in de goede gunst van
den keizer, kwam zoo verre, dat hij eene kerk bouwde,
legde de grondslagen eener Christenheid, die bloegende
werd, en hij eindigde zijne roemrgke loopbaan in het
jaar 1617. Vader Schai-le, een Jesuit van Keulen, aan
het hof ontboden, is vervolgens tot het hoofd van de
wiskundigen aangesteld, en tot eenen aanzienlijken stand
verheven geworden ; zijn leven was eene afwisseling van
gunsten en van geweldige vervolgingen; door den veel-
vuldigen arbeid, cn door het lijden afgemat, stierf hij in
het jaar 1666, nadat hg gedurende vieren veertig jaren
de moeijelijke bedieningen van Zendeling had uitgeoefend.
Monniken van verfcheldene Orden, voornamelijk van
de Orde van den H. Dosiimcus , en wereldlgke Pries-
ters voegden zich bij de Jesuitcn om er aan de voort-
planting van het Evangelie te aibeiden, en deden het