Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ iG; )
C X C 11 I. HOOFDDEEL.
Voortgang van het Geloof in Sina en in andera
oorden van de wereld.
God voorziet niet maar een klein gedeelte der aarde
van gverige Dienaars; want Jesus Chhistüs, die voor
l alle menschen gestorven is, geeft aan alle volken de
» middelen aan de hand ora zalig te worden , en tot de
kennis der waarheid te komen: Ilij wil, zegt de H.
^ Paulus , dat alle menschen zalig worden en tot de hen-
nis der waarheid komen. i. Tm. II. 4. Tot dat einde
heeft Hij in alle eenwen Apostolische Mannen verwekt,
om het licht des Geloofs aan de ver afgelegenste vol-
ken, en die in de duisternissen van het ongeloof hegra-
ven liggen, te brengen. Mogelgk zag men nooit zoo
vele Apostolische Mannen dan in deze eeuw, die zoo ver-
re afgelegene zendelingschappen gingen bedienen; eene
der bloeijendste is die van Sina geweest. De Apostel
van Indié en van Japan, de H. Franciscus Xaverius,
stervende, toen hij dit keizerrgk begon te zien, waarop
zijn ijver loerde, had niet meer kunnen doen dan de
zaligheid van de inwoners te wenschen. Op het einde
van de zestiende eeuw vonden de vader Ricci, entwee
andere Jesuiten, gedreven door denzelfden ijver om zich
tot den arbeid ter bekeering van die ongeloovigen te be-
geven, het middel om er, in het gezelschap van eenige
Portugesche kooplieden, in te sluipen. Ricci, die een
groot wiskunstenaar was, en ook de taal, de wetten en
de gebruiken van dat volk kende , begon met zich te doen
bewonderen door middel zijner kleine werkjes en zijner
kunde; want het is bg gelegenheid van de wis- en ster-
rekunde, dat het Christelijke Geloof er is ingebragt ge-
worden, en door het aanzien, hetwelk de wiskundige
zendelingen gestadig aan het hof hebben gehad, dat het
Geloof met vrucht in dat uitgestrekte rijk verkondigd is.
Ricci kreeg in het eerst verlof om te Canton te mogen