Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i6e }
cpn groot aanlal van liefdadige Zusters noodig; en lot
dit einde stelde hij eene MAATScuArrTj van WELDADicnEiD
in, gewoonlijk bekend onder den naam van de grijze
Zusters. De II. Stichter schreef haar regels voor, die
zigtbaarlijk vol van de Evangelische wijsheid waren, en
geschikt om haar tot eene grondige deugdzaamheid op te
leiden, die haar den natuurlijken afkeer deed overwin-
nen, en haar te gelijk wapende tegen de gevaren, waar-
aan men is. blootgesteld als men onder de wereldsche
menschen leeft; deze vrouwelijke maatschappij, die men
zelfs lot in Polen toe heeft opgeregt , heeft overal de
algemeene verwondering weggedragen, door hare ingeto-
genheid cn zedigheid, door bare eenvoudigheid in spigs
en drank en kleeding, door hare zachtzinnigheid, haar
geduld, hare liefdadigheid, hare vlijt, door al de deug-
den van haren staat; deze Zusters doen den dienst in de
vondelingshuizcn , dragen zorg voor de opvoeding der kin-
deren , passen in verscheiden hospitalen de zieken, zelfs
de soldaten, cn de galeiboeven, en overal de zieken, voor-
namelijk de arme, op; cn met hun de ligcliamelgkehulp
te bewijzen, beoogen zij hoofdzakelijk het heil der zielen,
en om de zieken eenen christelijken dood te doen sterven.
Is de liefde de eigcndomraelijke deugd van den H. Vin-
cENTius geweest, zijn zuiver Geloof, zijne Orthodoxie,
en zgn eerbied voor de besluiten van de Kerk maakten
hem ook beroemd, en haalden hem de versmadingen
der wederspannigen op den hals. Gedurende de jaren,
dat bij aan het hoofd van den gewetens-raad, onder het
regentschap van Anna van Oosienrgk, is geweest, droeg
hij zorg, te doen opmerken, hoe veel belang de Gods-
dienst en de Staat zelf er bij hebben, om geene Bene-
ricicN cn hoofdzakelijk geene zetels van openbare Leera-
ren te geven, dan aan personen die volkomen gehoor-
zaamden aan de besluiten der Kerk, en om er de aan-
hangers van Jansesius van te verwijderen. Vol van
verdiensten cn rgk van goede werken, eindigde hg zijne
heilige loopbaan in het jaar 1G60, en is door Clemens
XH. heilig verklaard.