Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
, ( ;
gegeven werd. Dit is een genootschap van Geestelijken,
die, na twee proefjaren, de drie eenvoudige geloften
van armoede, van kuischheid, van gehoorzaamheid voor
hun geheel leven afleggen. Zij verbinden zich 1.° om
het' volk van het platte land te onderwijzen, en te ar-
tiheiden tot de bekeering der zondaars; om jonge
i Geestelijken op te leiden tot het waarnemen der kerke-
e Iqke bedieningen; tot dit einde doen zij Catechismus,
1 houden zij gemeenzame redevoeringen , bedienen zij de
I heilige Sacramenten . leiden zij jonge lieden tot de ziel-
i zorg op , laten zij in hun huis de tiendaagsche afzonde.
( ring toe , en in dit alles volgen zij de, raet zoo veel
. wijsheid door den heiligen Stichter voorgeschrevene, re-
. gelen. Älaar met deze stichting hield zijn ijver niet op;
alle dagen zocht hij naar nieuwe middelen om den naas-
; ten van alle geestelijke en ligchamelgke hulpmiddelen te
. voorzien^ Hij stelde de zusterschap van liefdadige Vrou-
weii in, om de arme zieken in iedere Gemeente te hulp
te komen ; die van de Kruiszusters, om de jonge doch-
iBters eene Christelijke opvoeding te geven; die van de
»armhartige Zusters om de zieken in de hospitalen op te
, passen; de hospitalen van la Pitiè, en van la Salpé-
, triére te Parijs, en van Bicêtre digt bij de hoofdstad
iiebben hunne stichting aan zijnen ijver te danken. IVIaar
aijn hart werd bijzonder getroffen door den staat van
[een groot aantal kinderen, die door de ontucht of in den
;hoot der armoede geboren waren, en die dagelijks in
e stralen of op de markten, zoo goddeloos als bar-
baarsch werden nedergelegd, zonder zelfs gedoopt te
ïijn, waardoor zij dikwijls met het tijdelijke leven ook
bel eeuwige verloren. Vincentius gaf zich geene rust,
vóór dat hg ook middelen had gevonden ora zoo groot
ongeluk te verhelpen, en hel is aan zijne werkdadige
hefde toe te schrijven, dat men in Parijs zoo vele von
fdelingshuizen opgeregt heeft; maar om in die hospitalen
op te passen, en om krachtdadig njet zgne werkzame
lliefde mede te werken , niet alleenlgk in de hoofdstad,
jmaar in al de provinciën van het koningrgk, was er