Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i5i )
lelteroefeningcn te volbrengen , en om zelfs in staat fe
zijn van den geestelijken staat aan te nemen. Zoodra
hg Priester gewijd was begon bij om zich totaal de
groote werken van godsvrucht te begeven, die ondanks
,zgne nederigheid, dezelve wilde verborgen en geheim
houden, hem door geheel Frankrgk, en zelfs door ge-
heel Europa vermaard gemaakt heeft. Hij legde zich
hoofdzakelijk toe om de bewoners van het platte land te
onderwijzen. Gevoelig getroffen door deri veriatenen
staat, waarin de gevangenen te Pargs waren, die er in
verscheiden gevangenissen waren opgesloten, vond hij het
middel uit, om hen in een en hetzelfde huis bgeen te
brengen, en alzoo is het voor hem gemakkelijker ge-
weest, om. in de ligchamelijke noodwendigheden van d"-
ze ongelukkige fe voorzien , daar hij ter zelfder tijd al
zijne zorgen voor hen besteedde, om voor hen door de
Christelijke onderwijzingen het Brood des levens te bre-
ken. Lodewijk XllL, onderrigt wegens de schoone or-
de, die hij ten opzigte van deze gevangenen gemaakt
had, benoemde Vincentius tot Overste der Geestelgken
van al de koninklijke gevangenissen. Hg begaf zich naar
Marselje om dezelfde diensten aan de galeiboeven fe be-
toenen , die daar gevangen zaten, en voornamelijk ge-
troffen door den beklagelijken staat der zieken, maakte
hij het ontwerp van een hospitaal voor de galeiboeven
op te regten, hetwelk hem ook gelukte, eenige jaren
daarna ten uitvoer te doen brengen. Eene menigte van
Geestelgken verzocht, om in zijne goede werken en in
zgnen zoo veelvuldigen Apostohschen arbeid te mogen
deelen , en zamen eene maatschappij uit te maken. 13e
Aartsbisschop van Parijn keurde deze maatschappg goed,
waarbg de heilige Insteller tot Overste over al die Gees-
telijken is aangesteld geworden, en Uhbanus VIII. heeft
dezelve in het j-aar i632 opgeregt tot eene Vergadering
onder den naam van de Vergadering der Phiesters van
de Missie, of Zendelingschap , die men wel gemeenlijk
Lazaristen noemt, uit hoofde van de Priorij van den
H. Lazarus die hun voor hun eerste huis tot woning