Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 63 )
ideo die van lialië beroemd hebben gemaakt. Die van
\ Frankrgk heeft In haar begin veel dieast gedaan om dc
Ischade, die het Calvinistendom in dat Koningrijk bad
veroorzaakt, er weder te vergoeden, eu om er den geest
van het Priesterdom, welke zoo grooten invloed op het
volk heeft, weder op te wekken; maar ongelukkiglijk
i vervielen sommige harer Leden in het vervolg in eenige
;dwalingen der Calvinisten, en voegden er met eene he.
I vige halsstarrigheid die van de Jansenisterg bij; en men
• kan zich moeijelijk verbeelden , hoe vele aanhangers
iQuesnel, een lid dezer Vergadering, er gehad heeft.
'Men moet nogtans deze Vergadering regt doen wederva-
; ren, de meerderheid is altgd aan de leer der Kerk ge-
s hecht gebleven, en heeft zich onderdanig getoond aan
,i de leerstellige besluiten van den heiligen Stoel : men
weet met hoe veel zorg, en met welken ijver zij, vol-
gens hare instelling, zich toegelegd heeft, om de jeugd
in de scholen te onderwgzen, en hoe vele kweekehn-
I gen zij gevormd heeft, die, in het vervolg, door hunne
i bekwaamheden en hunne deugden tot sieraad van de
. Kerk en van den Staat zijn geweest.
CXCIL HOOFDDEEL.
De H. fincrutios vait Pavza.
Het Jaar 16G0.
God, die uit den hoogen Hemel altgd waakt om zijne
I Kerk to behouden, is er altijd op bedacht, en zoigt
i om haar in de tijden zelfs, waarin de geest van het
J Geloof ongevoeliglijk verzwakt, getrouwe Dienaren te
j geven, en wekte in zijne barmhartigheid Apostolische
I Mannen op, ora het geloof en de godsvrucht op de aarde
: te doen herleven; de H. Vincentiüs van Paula is een
) van die werktuigen der goddelgke Voorzienigheid geweest,
i Van geringe ouders in het jaar 1576 te Poy in Gasconje
geboren, vond hij het middel ora, bijna zonder zgnen
ouders hierdoor tot eenigen last te zgn, de loopbaan der