Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
werken te schrijven, waarin zij weinig eerbied en on-
derwerping aan de besluiten der Kerk toonden, en alzoo
zijn zij van het middelpunt der eenheid afgedwaald.
Deze is de eenigste stichting niet, die de zeventiende
eeuw vermaard heeft gemaakt: dezelfde geest, die Pm-
iippus Nereus had bezield om in halié eene vergadering
van wereldlijke Priesters, die zamen in gemeenschap
leefden, te stichten, en waarvan het doeleinde is om
zich aan de kerkelijke bedieningen toe te wegen, beziel-
de ook den geleerden en godvruchtigen Kardinaal Petrus
be Bebulle om in Frankrqh de vergadering der Oha»
toren van Jesus te stichten, en hg regtte haar op, op
aanrading van den H. Franciscus de Sales , van den
eerwaardigen Cesar de Bus , en van den vader Coton ,
een' Jesuit. Zij is in het jaar 1613 door den Paus Pau-
lus V. goedgekeurd geworden. Deze stichting, schoon
in den aard gelijk aan die van den H. Philippus Ne-
reus, is er nogtans van verschillende door de inrigtin-
gen, die er eene bgzondere vergadering van maken.
De Leden van deze twee vergaderingen leven gemeen-
schappelgk, zonder zich nogtans door eenige gelofte te
verbinden. De liefde en de gver schenen aan hare in-
stellers sterke banden genoeg, om van hen maar één
hart en ééne ziel te maken; men kan van beide zeggen,
hetgene, wat de vermaarde Bossuet voornamelijk van
die van Franhrgk gezegd heeft, dat zij, volgens de in-
zigten van hare Stichters, geenen anderen geest hebben
dan denzelfden geest van de Kerk, geene andere regels
dan de Kerkregels, geene andere, eigenlgk gezegde Over-
sten, dan de Bisschoppen, geene andere geloften dan die
van het Doopsel en van het Priesterschap. Beide hebben
zij voor de Kerk, en voor de schoone wetenschappen,
vermaarde Mannen, groote Predikanten, kundige God-
geleerden , bekwame Schrgvers over de heilige kritiek,
en over de kerkelgke oudheden, en goede letterkundigen
opgeleverd. De vaders Condren , Bourgoino Lejeune ,
Thomassin , Massillon maakten de Vergadering van
Frankrgk berocmd, zoo als Baronius en andere Geleer-