Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i6o )
tegen de overtuiging, welke de mensch van zijne vrij-
heid heeft, strgdt, echter zoo vele aanhangers heeft ge-
had, die halsstarrig hebben willen beweren, dat zg in
den schoot der Kerk waren, zonder twijfel om haar zoo
veel te beter te kunnen verscheuren; alhoewel deze Moe-
der der ware Christenen hen verwierp als kankerachtige
leden, en die hare gezonde leden zouden kunnen bena-
deelen. Hierin verschillen deze sektengeesten hoofdzake-
lijk van de andere. Zg hebben den uiterlgken vorm
van de Catholijke Kerk, dezelfde gebruiken bg de be-
diening der Sacramenten, dezelfde openbare plegtigheden
behouden. Alzoo is het gebeurd, dat zij, zich onder
het masker van Catholijken verbergende , te gemakkelgker
het vertrouwen van een groot aantal menschen gewonnen
hebben, en hen hunne gevoelens hebben doen aannemen.
CXCI. HOOFDDEEL.
Benedictijnen der vergadering van den H, MavcVs , en
de vergadering der Oratoren van Jssüs.
De geest der Kerkvergadering van Trente, het over-
wigt kr%ende over de verslapping, welke, ongevoelig,
in de klooster-orden was ingeslopen, bezielde in deze
eeuw velen harer Leden, om in verscheiden kloosters
weder de regels harer eerste instelling, door hare Stich-
ters voorgeschreven, in te voeren. Door een gevolg van
dezen ijver zag men in vele klooster-orden eene hervor-
ming tot stand komen. Hieronder muntte uit die van de
kloosters der Benedictiiken, die in Frankrijk de ver'
gadering van den H. Maucus uitmaakten. Zg is goed-
gekeurd geworden door de Paussen Gkegohiüs XV. en
Ueeanus VIII. Zij werd weldra vermaard door de groote
Mannen, die zij voortbragt, en door de diensten, die
deze aan den Godsdienst bewezen. Iedereen weet, dat
men aan hunnen veelvuldigen arbeid; en aan hunne moei-
jelgke navorschingen, alsmede aan de kunde harer Le-
den die schoone uitgaven yan de meeste werken der