Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 157 ) \
CXC. HOOFDDEEL.
Het hegin van de Jansenisterg,
Het Jaar i63o.
De vijand van de zaliglieid der menschen, niet verge-
noegd alles in het werk gesteld te hebben om het Chris-
tendom in Japan uit te roeijen, kwam nog het onkruid
in Europa op den akker des Heeren zaagen, en heeft
het Calvinistendom, hetwelk in het rgk, waarin het
was opgekomen, overwonnen scheen, nieuwe takken
"doen uitschieten. Jansenius, te Leerdam in Holland in
het jaar i585 geboren, oefende zich te Leuven in de
godgeleerdheid onder Jacobus de Bai of Bajus, zoon
van eenen broeder van den beruchten Micnëi, (Zie te
voren Hoofdd. CLXXXVLJ en onder Jacobus Janson,
beide ijverige voortplanters van htt Bajanismus, hetwelk
nog niet volkomen uitgedoofd was. Jansenius had er tot
zijnen mede-leerling en tot zgnen vriend Joannes du
Veroer de Hauranne, zoo bekend onder den naam van
St. Cyran, die van Bajone, zijn vaderland, gekomen
was om zijne letteroefeningen te Leuven te voltrekken.
Beiden waren zij, door de overreding van hunnen leeraar
Janson, zeer ingenomen voor de nieuwigheden van Bajus,
die men hun voor de zuivere leer van den H. Augusti-
nus verkocht; du Verger keerde naar zgn vaderland
terug, Jansenius volgde hem na. Gedurende den loop
van vgf of zes jaren, legden zij zich hoofdzakelgk toe
om de werken van den H. Augustinus te lezen, met
oogmerk om op het eigen gezag van Augustinus, ten
minste volgens den zin, dien zg aan zijne woorden ga-
ven , de gevoelens, waarvoor zg reeds waren ingenomen,
te gronden. Aldaar heeft Jansenius het ontwerp van
zijn berucht werk, waaraan hg den titel van Augustinus
gegeven heeft, alsof het niets dan de ware leering van
dien Kerkvader, behelsde, gemaakt; maar hij deed den
iiaam van dien Hf Leeraar schande aanj omdat, wel verre