Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 156 )
men deszelfs ligchaam stgf met banden bewenden had/
opdat hg niet eensklaps zoude stikken; eene foltering,
waarin de Martelaar dikwijls vele dagen kwijnde eer
lig stierf; door deze middelen heeft men^ het zoo ver ge-
bragt , dat men de Zendelingen, die met zoo vele zorgen
deiCn wijngaard des Heeren bearbeidden, deed omko-
men, en dat deze Kerk, die in het eerst zoo bloeijend
was, beroofd is geworden van hare Dienaars, en tot
het laatste uiterste gebragt is; maar men moet ook be-
kennen, dat mogelijk nooit in eenig land de Godsdienst
is versierd geworden door zoo vele zegeteekenen, door
den moed en de volharding zijner verdedigers behaald.
Na al de Dienaars van dien goddelgken Godsdienst wree-
delgk omgebragt te hebben, regtte men eene kolom op
met dit opschrift: Dat geen vreemdeling , zelfs niet als
Ambassadeur y zoo lang de zon de wereld zal verlichten,
de stoutmoedigheid neme om in Japan te komen. Sedert
dien tgd staat het alleenlijk den Hollanders vrij, om in eene
van de havens van dit eiland aan te landen , om er koopwa-
ren in te ruilen: men staat hun niet toe om aan land
te komen, voor dat zg het beeld van Jesus Christus
met voeten getreden hebben, en dit noemen de Japane-
zers het Jesumi afleggen. Hoe ook het besluit der Voor-
zienigheid moge zijn over het toekomstige lot van Japan
len opzigte van den Godsdienst, zoo laat ons bemerken,
dat het licht van het Evangelie, hetwelk zoo luislerrgk
op dat eiland, gelegen aan de uiterste grenzen van ons
half-wereldrond, heeft geschenen, een gevolg is van do
zoo dikwgis in de heilige Boeken hei-haalde voorzegging,
dat deze Godsdienst aan alle volken moet verkondigd
worden; en het getal der Martelaren, die er door de
ongehoordste folteringen het Geloof met hun bloed be-
zegeld hebben, moet in de standvastigheid van deze Ge-
loofshelden eene bovennatnurlijke kracht, eenen moed,
die van God voortkomt, en die, gelgk Hg^ onoyerwia-;
baar is, doen erkennen.