Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 154 ) \
niefs dan den ijver, waarmede hg bezield was, ademen ,
brengen nog hedendaags de heilzaamste uitwerkingen voort.
Hij stierf ia het jaar 1622, in den ouderdom van5G jaren.
C LXXXIX. HOOFDDEEL.
Slaat van den Godsdienst in Japan.
Het zaad der leer van het Evangelie, hetwelk de
Apostel van Indië, de H. Franciscus Xaverius, ïa Japan
verspreid had, hragt er weldra honderdvoudige vruchten
voort door de zorgen der Portugesche Zendelingen, die
hem opvolgden. Vele vorsten bekeerden zich tot het
Geloof, gaven uitstekende blgken van hunne opregte
bekeering, en deden openlijk belgdenis van het Chris-
tendom. Die van Bungo, van Arima , van Fungo, van
Omura behoorden tot dit getal. De meeste Grooten van
het keizerrijk waren openbare Christenen, of de be-
schermers der Christenen. Deze nieuwe leerlingen van
Jesus Christus deden op nieuw zien al de deugden, de
geestkracht en de ijver van de gouden eeuw der Kerk.
Monniken van verscheidene orden voegden weldra hun-
nen Apostolischen arbeid bg dien der Jesuiten, die de
eerste Zendelingen op dat groote eiland waren, hetwelk
een land van zegening scheen te zijn; en deze Evange-
lische Arbeiders maakten er zoo verbazende voortgangen,
dat dit keizerrijk in het begin van de zeventiende eeuw
eenige honderd duizend Christenen van allen ouderdom
cn van alle standen telde. Deze voortgangen in het Ge-
loof deden denken, dat dat land beschikt was om in de
Kerk dat ruim te vervullen, hetwelk de afval van zoo
vele Europesche volken er in gemaakt had; maar door
een inzigt van de oordeelen des Allerhoogsten, wiens
raadsbesluiten men niet mag doorgronden, is dit zoo
niet geweest: dit land, met zoo veel zorg bearbeid, zoo
vruchtbaar van uitstelcende deugden, besproeid met het
zweet van zoo vele Apostelen, is weldra bevochtigd ge-
worden door het bloed der Martelaren; er stonden ge-