Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
( li-a }
zachtzinnigheid, en het is ook hoofdzakelgk door dit mi l-
del geheurd, dat het hera gelukt is, om twee en zeven-
tig duizend zielen uit den schoot der ketterij fe rukken.
Men weet, dat Geneve tot middelpunt en als het bolwerk
van het Calvinistendora was, en dat die ketterg zich
van daar in de aangrenzende gewesten had verspreid.
Franciscus bood zich aan om als zendeling naar Cha-
blais te gaan, en hij deed het met zoo goeden uitslag,
dat het hem in weinig tijds gelukte, om de dwalingen
van Calvinds uit dit gewest, en uit de naburige baljuw-
schappen te verbannen, en den ouden Godsdienst weder
te herstellen. Alzoo zegepraalt hef Catholijke Geloof over
zgne vganden, door zachtzinnigheid en overtuiging, hoe-
wel het onder al de Godsdiensten die is, welke de
hartstogten van den mensch het meest bestrijdt. I'^ran-
ciscus was toen nog maar enkel Priester; zijne deugden,
en zgne gelukkige voortgangen bewogen den Bisschop
van Geneve, Garnier genaamd, die zich naar Anneci
begeven had, omdat zijne bisschoppelgke stad door de
Calvinisten bezet was, ora hera tot zijnen medehelper fe
nemen; deze Kerkvoogd haalde den Paus en den hertog
van Savoije in zijne belangen over om den tegenstand,
dien Franciscus betoonde om er in te bewilligen, te
overwinnen. De heilige Man, vreezende van aan den
»ii Gods te wederstaan, voldeed eindelijk aan het ver-
langen van zijnen Bisschop: vervolgens was hij er op
bedacht, om de inwoners van het land van Gex tot den
schaapstal der Kerk terug te brengen , en hij ging, om
er verlof toe te verzoeken, naar Hendrik iV, koning
van Frankrgk. De roem van zgnen gver en van zijne
godsvrucht was er hem voorafgegaan, en men bewoog
hem om aan het hof de vaste-predikingen te doen; hg
heeft het met den besten uitslag gedaan; nooit zag men
zoo vele bekeeringen; vele Catholijken verbeterden hun
gedrag, en een groot aantal van Calvinisten keerden
weder tot den schoot der Kerk. De koning, ora hem in
Frankrgk te houden, deed hem het eerste Bisdom, wel-
ke zoude open komen, aanbieden; maar hg antwoordde,