Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
haar, eene smadelijke gevangenis van achttien jarea,
met verachting van al de wetten, op een schavot te
doen onthoofden. Door dit schandelijk middel gelukte
het haar om de drie kroonen van Briitanje , op het
hoold van een' protestanschen Monarch te vereenigen. ■
CL X XXVII. HOOFDDEEL,
Beheering van Hendrik 1F,, Koning van Frankrgk.
Het Jaar iSgS.
Men had alle redenen van te vreezen, dat bij den
dood van Hendriic III., Koning van Franhrgk, de on-
lusten, door den Sektengeest in dat Koningrijk veroor-
zaakt, nog sterker zouden worden, dat zelfs dc Calvi-
nisten het zoo verre zouden brengen, dat hunne dwa-
lingen over de waarheid er zoude:i zegepralen , en dat
zij den alouden Godsdienst , den Godsdienst van den
Staat, dien, welke er sedert Clodoveds bestaan had,
en welke het geluk van Frankrgk had uitgemaakt, door
hunne nieuwe leerstelsels zouden doen vervangen. De
erfgenaam van den troon was Hendrik van ISavarre,
een Protestantsche Prins, en te Rochelle tot hoofd der
Calvinisten benoemd; die door zijne moeder Joanna van
Albhet bestemd was, om de steun van die partij te
zijn, en die meermalen hunne legers tegen de Catholijke
legers van den Koning had aangevoerd. Na den dood
van Hendrik 111., nam de Koning van Navarre den
naam van Hendhik IV,, met den titel van Koning van
Frankrgk aan. Üe vrees, die zoo wel gegrond scheen,
verdween echter ras. God, die over zijne Kerk waakt,
die een barmhartig oog op dit schoone Koningrijk sloeg,
raakte het hart van dien Vorst, helderde deszelfs ver-
stand op, en van een' vervolger der Kerk, werd hij er
de beschermer van, en verdiende om de oudste zoon vau
de Kerk genoemd te worden. Hij heeft zich in den
Catholijken Godsdienst laten onderwijzen; en hij heeft
in de Kerk van den H. Dxqnijsius in handen van deu