Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
C »48 )
sluiten te eerbiedigen, die hg in r.ijn hart verachtte.
In het jaar 1670 begonnen Bajus en zijne aanhangers zich
op nieuw te roeren; Bajfs gaf een nieuw verdedigschrift
liit, dit was het zesde, en hij werd des te verwaander,
sedert dat hij Kanselier van de Universiteit geworden
was. Gregobios Xlll., onderrigt van de geheime scha-
delijke kunstgrepen van Baju.i, en van deszelfs aanhan-
gers, gaf in het jaar 1679, eene verordering uit, waar-
door hij de Bulle van zgnen voorzaat bekrachtigde, en
zond Franciscus Toletus , om haar door de Universiteit
van Leuven te doen aannemen. Bajus wederriep toen
zijne stellingen mondelings en schriftelijk. De Theses,
die hij naderhand uitgaf, doen kwalijk gelooven, dat
züne laatste wederroeping opregter is geweest, dan de
vorige. Hg stierf in het jaar 1589. Het is bekend ,
dat CoRNEi.ius Jansenius naderhand de stellingen en de
dwalingen van Bajus weder heeft opgewarmd, en dat
Quesnei, in zijne Rejléctions morales een groot aantal
dier stellingen van Bajus, van woord tot woord heeft
herhaald, die door Pius V. veroordeeld waren. Alzoo
zgn Bajus en zijne aanhangers de eerste uitvinders ge-
weest van die verwarde spitsvindigheden, waar achter
het halve-Calvinistendom zich zoo zeer verschanst heeft,
dat het, in weerwil der Kerk, er altgd een gedeelte
vah heeft willen uitmaken. Bajus en zijne aanhangers
hadden, om hun geliefd stelsel te verspreiden en te doen
aannemen, weten gebruik te maken van de onlusten,
die er in de Nederlanden waren, toen de Calvinisten
Vlaanderen verwoestten, toen zij Holland en de aan-
grenzende gewesten tegen hunnen Souverein opzetten,
en deze gewesten zich aan het gebied van Spanje ont-
trokken. In dien tgd was Frankrijk niet meer in rust:
de Calvinisten verwoestten het door eenen burger-oorlog;
en de ketterij, die in Engeland op den troon zat, woed-
de er vreesselgk tegen de Catholgken; de Koningin Eei-
'sABETH ofierde er aan haren naijver, en aan haren haat
tegen den Godsdienst harer voorvaderen , de ongelukki-
ge Maria Stuart, Koningin van Schotland , met