Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( >46 )
waren, de eene was Joannes b'Yepez, bekend onder
den naam van Joannes a Cruce ; en de andere, Anto-
mi's b'Hebedia , Prior van Medina; zij zijn de eerste
5^eweest om den hervormden regel aan te nemen. Dit is
de oorsprong van de Ongesehoende-Karmeliten. Zij kre-
gen wel ras navolgers. God zegende het gezin van The-
HEsiA zoo overvloedig, dat deze heilige Non, ondanks
de vervolgingen, die zij in en buiten het Klooster leed,
de voldoening had van bij haar leven i6 Nonnen- en 14
Mannenkloosters naar deze hervorming te zien, alwaar
de geest van de Stichster, en haar ijver tot op onze da-
gen voortgeduurd hebben, zoo als over het algemeen in
deze orde, voornamelijk bij de Nonnen. God beproefde
zijne dienares ook nog door gedurige ziekten, die zg al-
lijd met vreugd aannam; en bare liefde voor de pijnen,
deed haar meermalen deze woorden herhalen: Heer! of
Igden of sterven. Zg ging in het jaar 1682, in den He-
mol de belooning voor haren veelvoudigen arbeid ontvangen.
CLXXXVI. HOOFDDEEL.
Het Bajanismus.
ïerwgl dat de Catholgke Staten allengs de Kerkverga-
dering van Trente aannamen , en er hare besluiten in
werking gebragt werden; dat de Bisschoppen zich bevlij-
tigden om Prowncia/e Kerkvergaderingen en talrgke Syno-
den te houden, om die te doen aannemen, die door we-
reldlijke en kloosterlijke Geestelijken te doen ondertee-
feenen; dat er kweekscholen, overeenkomstig den wensch
dezer Kerkvergadering door de veelvoudige zorg en den
gver der Bisschoppen in al de Bisdommen opgeregt wer-
den, om er degene, die bg zich besloten hadden om den
Priesterlgken Staat te aanvaarden, tot waardige Geeste-
Inken te vormen, en dat men overal de vruchten zag,
die de tucht en de hervorming, door deze heilige Kerk-
vergadering vastgesteld, voortbragten: terwgl dat het
licht des Geloofs door den Apostolischen ijver der Zen-