Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 20 ) I
de harmhartigboid en het leven verkondigde , eenen an^
deren Jrsus zond , die hun niet dan onherstelbare ram-
pen, en het onvermijdelijke besluit van hunne aanstaan-
de verwoesting aankondigde.
VIII. HOOFDDEEL.
VerwoeiLing fan Jeruzalem,
Het Jaar 70.
De Joden, die altijd met verdriet onder het juk der
Romeinen geweest waren: stonden tegen hen op , en
deze opstand veroorzaakte hunnen ondergang. De ver-
standigste van het volk, de ongelukken voorziende, die
hun boven het hoofd hingen , trokken uit Jeruzalem.
De Christenen , die er zich bevonden, gingen toen naaf
de kleine stad Ptlla, tusschen de bergen van Syrië ge-
legen, volgens den raad, dien Jesus Christus zijnen
leerlingen gegeven had, toen hij hun de verwoesting
van den ten pel voorzeide. Het llomeinsche leger kreeg
eerst eene kleine nederlaag, welke de oproerigen stou-
ter maakte; maar toen het opperbevel aan Vespasianus
was opgedragen, kreeg deze opperbevelhebber weldra
de overhand: toen raakten de Joden onder elkander
verdeeld, en er ontstonden in de stad verscheidene par-
tijen, die de grootste buitensporigheden begingen. Deze
ongelukkige stad was van twee kanten benaauwd, van
binnen door de wreeile oproerige partijen, en van buiten
door de Romeinen. Vespasianus die wel wist, hoe het
binnen Jeruzalem toeging, liet de Joden elkander om-
brengen , om des te gemakkelijker zijn doel te bereiken.
Vespasianus, nu keizer geworden zijnde, gaf zijnen zoon
Titus last, om het beleg te vervolgen. Deze jonge
prins sloeg het leger een uur van Jeruzalem op, en be-
zette al de tnegangen. Daar het omtrent het Paasch-
feest was, bevond zich eene groote menigle van Joden
in de stad opgesloten, ea zg bad in korten tijd al de