Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 145 ) \
Stenuom le wandelen. Maar twaalf jaren oud, verloor
•ftsij hare moeder, die gestadig acht op haar gaf, waardoor
Izij in de gelegenheid kwam ora eenige romans te lezen •,
zij kreeg er ijdeie gevoelens door, en de indriiksels der
gevaarlijke hartstogten deden degene, welke de Godsdienst
in haar hart had doen ontstaan, wel ras verdwijnen.
Haar vader, die dit merkte, bezorgde haar in een non-
nen-klooster; dc goede voorbeelden, die zij er gestadig
zag, en de oefeningen van den Godsdienst, wekte hare
godsvrucht weder op; en van toen af nam zij, het ge-
vaar, welk zij geloopen had, merkende, het besluit
om zich in het klooster aan den dienst Gods toe te
wijen. Zij ging, een en twintig jaren oud, in het kloos-
er van den JJerg Karmelus te Avila, en werkte met al
de geestkracht eener heilige Non aan hare volmaaktheid.
Het duurde niet lang of zij ontwaarde , dat de orde van
den Berg Karmelus zeer verzacht was, ea dat zij van
hare eerste instelling ^vas afgeweken. Begaafd met een
verheven verstand, en met eenen moed, die'nog zeld-
zamer was in eene maagd, besloot zij om er de hervor-
ming weder in te brengen, en er le doen stand grqpen.
Bij deze gelegeniieid verduurde zij vele slechte behande-
ingen , en zij had al haren moed en haren ijver noodig
om al de hinderpalen te boven te komen, die men ha-
e onderneming in den weg legde. Zij had nogthaus de
vertroosting van het eerste hervormde klooster te Avila.
gesticht te zien. Zij stelde er de sterkste verbindlenis
)ra niet buiten het klooster te gaan, verbood de spreek-
caraers, en wilde dat de versterving der zinnen en het
gebed, de voornaamste bezigheid van hare mede-zusters
souden zijn. Deze eerste goede uitslag gaf haar de ho-
le , de hervorming ook in de mannen-kloosters te zullen
hmnen bewerken. Hoofdzakelijk vertrouwende op den
bijstand van God, wien zij gestadig op het qverigste
smeekte, slaagde zij in haar vcornemen. Zij gaf het
aan twee Monniken van dié orde, die ijverige dienaars
yan God waren, te kennen, die haar hierin iehulpzaain
II. Djeel. 7