Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
om eenen Calecliismus te doen opsfellen; De H. Ci«o-
I.VS nam op zich om te doen, uitvoeren hefgene, wat
de Kerkvergadering had aanbevolen; hij werd de Cate-
chismus der Kerkvergadering van Trente, of ad I'aro-
cHos, genoemd, hg is zeer vermaard door de geleerd-
heid , naauwkeurigheid, en orde, die er in heerschen.
De H. Caholus hepaahle zich niet bij ééne provinciale
Kerkvergadering, hij hield er tot zes toe, welke door
den heiligen Stoel bekrachtigd zijn geworden. De tucht
dezer Kerkvergaderingen is door vele Kerken aangenomen,
als op het naauwkeurigste overeenkomende met die der
Kerkvergadering van Trente. Zijn gver was zoo werk-
izaam om de, door deze Kerkvergadering voorgeschreve-
ne, hervorming tot stand te brengen, dat hij zich geene
1 rust gaf om haar in zijn Bisdom en zgn gewest duur-
lizaam te vestigen. ïof dit einde hield hg verscheidene
: Synoden, ging hij zijn Bisdom dikwijls rond, en strekte
hij zijne Apostolische reizen uit tot in Zwitserland en
'\Graauwbunderland. Hij had de hervorming, die hij
trachtte tot stand te brengen bij de Wereldlijke- en
Kloostergeestelijken, volmaaktelgk in zijn huis tot stand
'gebragt, welk meer naar eene kweekschool voor Gees-
telijken geleek, dan naar een Paleis van eenen Kardi-
naal-Aartsbisschop van Milane. Hij heeft zich eene wet
voorgeschreven om geene zijde fe dragen, en hij verbood
er ook het gebruik van aan allen, die tot zgn huis be-
nhoorden. Zgne manier van leven was zeer streng; zij-
ne tafel was zeer sober; in de laatste jaren van zgn
I ieven gebruikte hg niet dan brood en water en eenige
,1 groenten. Nadat hij een Prinsdom, welk jaarlijks tien
iduizend dukaten opbragt, verkocht had , waarvan hij dei
,|ikoopprgs tot aalmoezen en andere goede werken besteed-
de, liet hij zijn overig erfgoed aan zijne nabestaanden!"
II Ten opzigte van de Beneficiën, die de Paus, zijn oom, hem
(irijkelijk geschonken had, oordeelde hij stipteirjk naar de
' IIletter de besluiten van de heilige Kerkvergadering te
jmoeten volgen, die deze veelvuldigheid afkeurt; hg gaf
er yele zuiver ea eenvoudig weder over in de handen