Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( lil )
I raatigheld gebruik make, volgens het aloude en in de
I Kerk goedgekeurde gebruik, opdat de kerkelgke tucht
door eene al te groote toegevendheid niet ontzenuwd
worde." De laatste Zitting dezer algemeene Kerkverga-
dering werd gehouden den 3 en 4 December i563. De
besluiten der vorige Zittingen , gehouden onder I^atlüs
UIIL, JuLiüs ni. en PiDS IV., zijn er in bevestigd en
i onderteekend geworden door vier Legaten van den hei-
j ligen Stoel, twee Kardinalen , drie Patriarchen , vijf en
twintig Aartsbisschoppen , honderd acht en zestig Bis-
schoppen , negen en dertig Afgevaardigden van afwezen«
de Bisschoppen, zeven Abten, en zeven Generaals van
Klooster-Orden, en de Vaders dezer heilige Kerkverga-
dering verzochten , dat zij door den Paus mogt bekrach-
tigd worden, hetwelk de Paus Pius IV. in een Consis'
iorie, of vergadering met de Kardinalen van den 26 Ja-
nuarg 1664 gedaan heeft, en de Bekrachtigings-Bulle
is er door al de Kardinalen onderteekend geworden.
GLXXXIV. HOOFDDEELi
JDe H, Cytnozus Boriiommcs,
Het Jaar 1584.
Geen Kerkvoogd toonde meer gver, dan de doorluch»
tige Aartsbisschop van Milane, de H. Carolus Borro-
MEüS, om de hesluiten der Kerkvergadering van Trent»
in werking te brengen. De H. Garolus, het voorbeeld
der Bisschoppen, en de hersteller der kerkelgke tucht,
heeft van zijne teederste jeugd af zgne genegenheid voor
de godsvrucht en voor den geestelgken Staat doen blijken.
Pius IV. zgn oom, die deszelfs begaafdheden en deszelfs
gver voor den Godsdienst kende , heeft hem in het jaar
1559, toen hg,nog maar 23 jaren oud was. Kardinaal
gemaakt, en gebruikte hem in de gewigtigste zaken der
Kerk, die hg met de stipste naauwkeurigheid waarnam:
de Paus benoemde hem in hetzelfde jaar tot Aartsbis-
schop van Milane, en hield hem ondertusschen nog bg