Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 140 ) \
er in de beeiden iets goddelijks of eenige kracht is,
waarom zij moeten vereerd worden, of dat men van
hen iets mag verzoeken, of dat men zgn vertrouwen in
de beelden mag stellen, zoo als weleer de tleidenen de-
den, die hunne hope op de afgodsbeelden stelden; maar,
omdat de eer, die men hun bewijst, tot degene, die er
door worden afgebeeld {ad prototypa) gerigt wordt, zoo-
dat wij door de beelden, die wij kussen, en waarvoor
wij het hoofd ontblooten, en nederknielen, Cuuisti's
aanbidden en de Heiligen, wier afbeeldingen zij zgn , eeren.
üe Bisschoppen moeten ook zorg dragen en leeren, dat de
geschiedenissen der geheimen van onze verlossing, door schil,
dergen of anderzins uitgedrukt, dienen om het volk te on-
derwijzen, en om in hetzelve eene gestadige gedachtenis aan
de stukken van ons Geloof te onderhouden; dat men dan een
groot voordeel uit al die H. beelden trekt, niet alleen omdat
zij de weldaden en de menigvuldige genade, die het van
onzen Heer ontvangen heeft, aan het volk te binnen
brengen; maar ook nog, omdat zij den Geloovigen de
wonderen voor oogen stellen, die God gewrocht heeft, en
de heilzame voorbeelden, die Hij ons door de Heiligen
'gegeven heeft, opdat zij er Hem voor bedanken, en
opdat zij op het aanzien van die voorwerpen opgewekt
worden, om de voorbeelden der Heiligen na te volgen,
God aan te bidden en lief fe hebben, en een godvruch-
tig leven te leiden." üe Kerkvergadering van Trenie
eindigt haar onderwijs roet de leer omtrent de Aflaten,
en zegt: » Daar de magt om Aflaten te verleenen van
Christus aan de Kerk is gegeven; en de Kerk deze,
haar van God gegevene, magt zelfs in de oudste tgden
heeft uitgeoefend; zoo leert de heilige Kerkvergadering,
en beveelt, dat het voor het Christen volk allerheilzaam-
ste, en door het gezag der heilige Kerkvergaderingen
goedgekeurde gebruik der Aflaten in de Kerk moet be-
houden worden, en sluit diegene buiten de kerkelgke
gemeenschap , die beweren, dat zij onnut zijn, of loo-
chenen , dat de Kerk de magt heeft om dezelve te ver-
leenen. Zg wil echter, dat men van deze magt met
Ü