Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 137 ) \
heid, in het midden der duisternissen van een zoo groot
getal dwalingen, zouden kunnen kennen en bewaren.
CLXX XII. HOOFDDEEL.
Leer der Kerkvergadering omtrent het H, Sacrament
van liet Huwelgk,
Nadat de H, Kerkvergadering uitspraak gedaan had
over het H. Sacrament van het Priesterschap, handelde
zij over het H. Sacrament, welk den man en de vrouw
vereenigt om aan de Kerk kinderen en aan den slaat
onderdanen te geven, n De eerste vader van het men-
schelijke geslacht," zegt zij, o heeft door ingeving van
den Heiligen Geest verklaard, dat de band des Huwelps
onverbreekbaar blijft bestaan, zoo lang als het leven
I van een der beide echtgenooten duurt, toen hij zeide:
» Dit is nu been van mijne beenen, en vleesch van mijn
vleesch ; daarom zal de man zijnen vader en zijne moe-
der verlaten, en zijne vrouw aanhangen, en zij zullen
twee in één vleesch zijn." Maar onze Heer Jesls Cukis-
tus heeft nog duidelijker geleerd, dat deze band niet
dan twee personen moet vereenigen, toen Hij deze laat-
ste woorden, als uit Gods mond voortgekomen, aan-
halende , zeide : derhalve zijn zg niet meer twee, maar
één vleesch, en terstond daarop bevestigt Hij de kracht
van dien band, die zoo lang te voren door Adam was
fe kennen gegeven, door deze woorden: dat de mensch
dan niet van een scheide hetgene, wat God zamen gevoegd
heeft. Het is ook dezelfde Jesus Ciibistus de Insteller
en de Voltrekker van al de eerwaardige Sacramenten, die
door zijn Igden ons de genade verdiend heeft, welke
deze natuurlijke liefde volmaakt, deze onverbreekbare
i eenheid bekrachtigd, en de echtgenooten heiligt. En dit
1 geeft de Apostel Paulus te kennen, als hij zegt: » Gg
mannen, hebt uwe vrouwen lief, gelijk ook Cukistus de
Kerk lief gehad, en zich zelven voor haar geleverd
j heeft," terstond er bijvoegende: a Dit Sacrament is groot;
i maar ik zeg in Christus en iu de Kerk." Daar aU