Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 132 ) \
legt; maar ook nog door de tgdelijke geesels, die de
Heer ons overzendt, als wij die met geduld en onder-
werping aannemen en verdragen.
CLXXX HOOFDDEEL.
Leer der Kerkvergadering omtrent het H, Sacrament van
het H, Oliesel.
De heilige Kerkvergadering heeft het gevoegelijk ge-
oordeeld bij hetgene, wat zij , aangaande de boetvaardig,
heid gezegd heeft, te voegen hetgene , wat er volgt om-
trent het H. Sacrament van het H, Oliesel, hetwelk de
heilige Vaders beschouwd hebben als de voltrekking, niet
alleenlijk van de lioetvaardigbeid; maar van bet geheele
Christelijke leven, welk eene gestadige boetvaardigheid
moet zijn. Zij verklaart dan, dat, gelgk onze oneindig
goede Verlosser, die te allen tgde zijne dienaren heeft
willen voorzien van heilzame middelen tegen al de aan-
vallen van allerlei vijanden, in de andere heilige Sacra-
menten den Christenen magtige hulpmiddelen bereid heeft,
om zich gedurende het leven, van de grootste geestelijke
rampen te bevrijden; Hij ook aldus het einde van hunne
loopbaan heeft willen voorzien en versterken door het
heilige Sacrament van het H. Oliesel, als door eene ster-
ke en verzekerde bescherming; want schoon onze vijand
gedurende het geheele leven gelegenheden zoekt, en er
op loert om onze zielen door allerhande middelen te ver-
slinden , er nogtans geen tijd is, waarop hij met meer
geweld ons met zijne listige bekoringen aanvalt, ora ons
ie doen verloren gaan, en ora ons, zoo het in zijne
magt was, het 'vertrouwen op Gods barrahartigheid te
doen verliezen; dan wanneer hij ziet, dat wij van de
wereld scheiden. Nu, deze geheiligde Zalving der zie-
ken is ingesteld door onzen Heer, als een waarachtig
Sacrament, waarvan het gebruik bij den H. Marcus
■wordt te kennen gegeven, en duidelijk door den H. Apos-
tel Jacohus den Geloovigen verkondigd ea aanbevolen