Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 126 )
CLXX VII. HOOFDDEEL.
Leer der Kerkvergadering omtrent de Biecht, of het
H, Sacrament van Boetvaardigheid,
Bgaldien al degene, die door het H. Doopsel herhoren
f.gn, volstandig in de regtvaardigheid, die zg er ver-
Itregen hebben, bleven volharden, zou het niet noodig
zgn geweest, een ander Sacrament dan het H. Doopsel
in fe stellen, om de zonden te vergeven; maar God, die
rijk in barmhartigheid is, onze broosheid kennende, heeft
nog een middel willen verleenen, om voor diegene zelve ,
die , na het H. Doopsel, zich aan de slavernij der zon-
den en aan de magt des duivels zouden overgegeven
hebben , het geestelgke leven weder te verkrggen. Dit
middel is het H. Sacrament der Biecht, waardoor de
weldadige verdiensten van den dood van Jesus Christus
worden toegevoegd aan degene, die na het H. Doopsel
in zonden gevallen zijn. De boetvaardigheid is altijd
noodzakelijk geweest voor degene, die zich met God we-
der hebben willen verzoenen; maar vóór de komst van
Jesus Christus was zij geen Sacrament, en zij is het
nog na zijne komst niet dan voor degene, die gedoopt
zijn. Onze Heer Jesus Christus heeft hoofdzakelijk het
H. Sacrament der Biecht ingesteld, toen hij na zgne ver-
rijzenis over zijne leerlingen blies en zeide: ontvangt den
Heiligen Geest, welker zonden gij vergeven zult, die worden
erf vergeven : en welker gg houdt, die zgn gehouden. Door
deze woorden heeft Jesus Christus aan de Apostelen en
aan hunne opvolgers de magt medegedeeld om de zon-
den , die na het H. Doopsel gedaan zijn, te vergeven
en op te houden. Er is een groot onderscheid tusschen
dit H. Sacrament en dat van het H. Doopsel; want door
het H. Sacrament der Biecht, kunnen wij niet tot die
geheele en volmaakte vernieuwing komen, die het H.
Doopsel in ons uitwerkt, dan door vele tranen en wer-
ken van boetvaardigheid, die de goddelijke geregtigheid
yan ons elscht; zoodat de H. Vaders met veel reden het