Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
(. 135 )
tüers, duidelijk heeft te kennen gegeven, toen hij gezcg'!
heeft, dat degene, die besmet zgn geworden, door deel
genomen te hebben aan de tafel der duivelen, geen detl
kunnen hebben aan de tafel des fieeren. Zij is het ein-
delijk, die, ten tijde van de Wet der Natuur, en van
de oude Wet, afgebeeld is geworden door verscheidene
soorien van Offeranden, als in zich bevattende al het
goede, welk door de anderen slechts was afgebeeld, waar-
van zij de voltrekking en de volmaaktheid was; en om-
dat dezelfde Jüsus Curistus, die zich zelven eenmaal
aan het kruis met uitstoifing van zijn Bloed heeft opge-
dragen, zonder uitstorting van bloed tegenwoordig is en
geslagt wordt bij deze goddelijke Offerande, die in de
Mis geschiedt, zoo verklaart de heilige Kerkvergadering,
dat deze Offerande eene waarachtige Offerande van ver-
zoening is; dat wij door haar barmhartigheid verkr^en,
en genade en bqstand vinden te bekwamen tijde, als
wij met berouw en boetvaardigheid, met een opregt hart,
een regtzinnig geloof en in den geest van vrees en van
eerbid tot God naderen; want God, door deze Offerande
verzoend, en de genade en de gaaf vau boetvaardigheid
schenkende, vergeeft de zonden en zelfs de grootste
misdaden, omdat het hetzelfde en éénig slagtoffer, de-
zelfde Jesus Curistcs is, die zich weleer op het Kruis
heeft opgedragen, en die zich nu door den dienst der
Prieiteren opdraagt, zonder eenig ander onderscheid dan
in de wijze van opdragen, welke op het Kruis bloedig
is geweest, daar zij op het Altaar onbloedig is. Wel
verre dat deze offerande aan de eerste zoude te kort
doen, zoo is het zelfs, door middel van de onbloedige
Ofierande, dat men de overvloedige vrucht van die Of-
ferande, die met uitstorting van bloed is opgedragen,
verkrggt. Daarom wordt zg ook, overeenkomslig rnet de
^overlevering der Apostelen, niet alleen opgedragen voor
!de zonden, de stralfen, de voldoeningen, en de andere
inoodwendigheden der Geloovigen, die nog in dit leven
izijn, maar ook voor degene, die in Jesus Christus zijn
gestorven , en die nog niet volkomen gezuiverd zgn.