Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 124 ) \
vende op het Altaar des kruises, eenmaal aan God zij-
nen Vader behoorde op te dragen , om er eene eeuwige
verlossing te bewerken; heeft Hg echter, omdat zgn
Priesterdom door zgnen dood niet moest vernietigt wor-
den, aan de Kerk, zgne waarde Bruid, eene zigtbare
Offerande willen achterlaten, zoo als de natuur der men-
schen het vereischt ; eene Offerande, die de bloedige
Offerande, van het Kruis afbeelden, die er tot het einde
der wereld toe de gedachtenis van bewaren, en die er
de heilzame kracht van toevoegen zoude tot de, vergiffe-
nis der zonden , die wij dagelgks begaan." Daarom heeft
Hij in het laatste Avondmaal, in denzelfden nacht, waarin
Hij is overgeleverd, toonende, dat Hg tol Priester in
eeuwigheid volgens de orde van MELCHtsrDEcn was aan-
gesteld , aan God den Vader zijn Ligchaam en zgn Bloed
onder de gedaanten van brood en van wijn opgedragen,
en onder dezelfde zinnebeelden die aan zijne Apostelen
gegeven, die Hij toen tot Priesters van het nieuwe Tes-
tament aanstelde; en door deze woorden: Doet dit ter
mijner gedachtenis, beval Hij aan hen en aan hunne
opvolgers van die op te dragen, zoo als de Catholgke
Kerk het altijd verslaan cn geleerd heeft. Want nadat
Hij volgens de oude Wet het Paaschlam gegeten had ,
welke de kinderen van Israël slagtten ter gedachteni»
van hunnen uitlogt uit Egypte, stelde Hg het Paaschlam
van de nieuwe VVel in, met zich zelven over te geven
om door de Priesters in den naam van de Kerk geslagt
te worden , onder zigtbare teekenen , tol gedachtenis van
zijnen overgang uit deze wereld lot zgnen Vader, toen
Hij, ons vrgkoopcude door de uitstorting van zgn Bloed,
aan de magt der duisternissen onttrok, en ons in
zijn Rgk overbragt. En dit is die zuivere Offerande,
die niet besmet kan worden, noch door de onwaardig-
heid, noch door de boosheid dergener, die haar opdragen,
waarvan de Heer door Malachias voorzegd heeft, dat
Eguen Naam, die groot zal zijn onder de Heidenen,
op alle plaatsen zal opgedragen worden. Zij is dezelfde,
welke de H, Apostel Pavips, schrgvende aan de Corin-