Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
Leiligen wil le doen. Als God, ora den mensch te doen
gevoelen, dat hij Gods genade noodig heeft, om hem ne-
derig en waakzamer te maken, somwijlen zijn aangezigt
voor hem schijnt te verbergen, zich aan hem te ont-
trekken , en hera aan zijne eigene zwakheid over te la-
ten , dan verliest de mensch den moed niet; maar we-
tende , dat God geene onmogelgke dingen beveelt, en
dat Hij, als Hij iets beveelt, waarschuwt om te doen
wat men kan , en te verzoeken om hetgene, wat men
niet kan , wendt hij zich door het gebed tot God, met
een nederig en vast betrouwen van den noodigen bgstand
te verkrggen, om tot het einde toe op den weg dec
regtvaardigheid te blijven voorlwandelen.
C L X X V . H O O F D D E E L.
Leer der Kerkvergadering omtrent de heilige Sacramentent
De heilige Kerkvergadering spreekt vervolgens van de
heilige Sacramenten , die zoo vele middelen zijn om de
ware regtvaardigheid te verkrggen, of om haar in ons
te vermeerderen, of om haar weder te hekomen als men
jihaar verloren heeft. Zij leert, dat de heilige Sacra-
■)meuten van de nieuwe Wet door Jesus Christus zgn
1}ingesteld geworden; dat er niet meer noch minder dan
■ I zeven zgn, te weten, het Doopsel, het Vormsel, het
I H. Sacrament des Altaars, de Biecht, het H. Oliesel,
jhet Priesterschap, en het Hnwelgk; dat ieder Sacra-
■ iment de genade bevat, waarvan het het teeken is, ea
die genade mededeelt aan al degene die er geen beletsel
aan stellen. Nadat zij de dwalingen van Luter omtrent
de twee eerste heilige Sacramenten veroordeeld heeft,
gaat zij over tot het H. Sacrament des Altaars, of de
^Eucharistie. De zuivere leer, die de Catholijke Kerk
altgd geleerd heeft, en die zg tot het einde der eeuwen
• zal bewaren , is, dat na de Consecratie van het brood
! en van den wgn, onze Heer Jesus Christus , waarach-
i- II, Dfiii,. 6