Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 120 )
welke zg hooren, zich vrijwillig tot God begeven, ge-
loovende, dat alles, wat God geopenbaard en beloofd
heeft, waarachtig is. Onder de waarheden, die het Ge-
loof voorhoudt, zijn er verscbrikkelijke en vertroostende
waarheden, Ueze waarheden doen in de ziel van den
zondaar Arees voor strafien, en hope op vergeving gebo-
ren worden. De zondaar door. vrees nedergeslagen, beurt
zich op door het overwegen van Gods barmhartigheid,
hij ontwaart er eene zekere toevlugt in, en door een le-
vend vertrouwen, gegrond op de verdiensten van Jrsos
tfinisTus, werpt hij zich in de armen der oneindige
Darnihartigheid, en hij begint God lief te hebben als den
oorsprong van alle regtvaardigbeid. Nadat de Kerkver-
gadering had voorgesteld, hoe de zondaar tot de regtvaar-
digmaking geraakt, legt zij de natuur en de uitwer-
kingen er van uit. Zij bestaat niet slechts in de ver-
gifi'enis der zonden, maar ook in de inwendige vernieu-
wing der ziel; zoodanig dat de zondaar waarlijk regtvaar-
dig, een vriend Gods en een erfgenaam van het eeuwige
leven wordt. De HeiUge Geest werkt in hem deze won-
derbaarlijke verandering uit, door in zijn h.irt de heilige
deugden van Geloof, Hoop en Liefde te onderhouden,
die hem naauw met Jesus CnniSTus verbinden, en hem
een levend lidmaat van deszelfs Ligchaam maken. De
mensch, aldus geregtvaardigd door de genade van Jesus
Curistus, blijft niet staan op dien trap van regtvaardig-
beid, die hij verkregen heeft; maar bij gaat voort van
deugd tot deugd, en wordt van dag tot dag regtvaardi-
ger door het gebed, door de versterving, door de oefc-
ning van goede werken, door eene naauwkeurige onder-
houding der Wet Gods, cn der grondstelsels van het
Evangelie. Door die volkomen te onderhouden ontwaart
hij , hoe waarachtig hetgene is, wat de H. Schrift
zegt, dat de geboden van God niet zwaar zijn , dat het
juk van Jesus Christus zoet en zijn last ligt is; omdat
hij, een kind Gods zijnde, Hem als zijnen Vader be-:
mint, en omdat hij, Hera beminnende, het gemakkelgk
en zoet vindt om Hem te gehoorzamen, en om deszelfs
i