Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ;
leer, die betrekkfng hebben op de instandhouding van
de christelijke leer, zich op zijn eigen verstand verlate
om de heilige Boeken naar zijn eigen oordeel te ver-
draaijen, tegen de uitlegging, die de H. Kerk er aan
heelt gegeven , aan wie het toekomt om te oordeelen
over den waren zin, en de echte uitlegging der heilige
Schriften, of tegen het eenparige gevoel der Kerkvaders.
De Kerkvergadering beveelt ook nog , dat degene, die
de woorden van de H. Schrift misbruiken, tot spotternijen,
tot belagchelijke toepassingen, tot vleijerij of tot bijge-
loovige zaken, als ontheiligers van het woord Gods moe-
ten gestraft worden.
CLXXIII. HOOFDDEEL.
Leer van da Kerkvergadering omtrent de erfzonde.
De H. Kerkvergadering van Trerite, heeft in de vijfde
zitting, de Catholijke leer omtrent de erfzonde, en de
vergeving der zonden uitgelegd. Zij leert er, dat Adam,
nadat hij het gebod Gods overtreden had, de heiligheid
en de regtvaardigheid, waarin hij geschapen was, verlo-
ren had. Door zijne ongehoorzaamheid aan God, ver-
I viel hij in deszelfs haat en ongenade, hij werd de slaaf
i van den duivel, en aan den dood onderhevig. De eerste
' mensch heeft door zijne overtreding niet slechts zich zel-
i ven, maar ook zijne nakomelingschap benadeeld: met de
(zonde, die de dood der ziel is, op het geheele mensche-
i lijke geslacht over te brengen, heeft hij er ook den dood
nen de ligchamelgke smarten op overgebragt, volgens
1 hetgene, wat de Apostel zegt: n Gelijk de zonde door
ii eenen mensch in deze wereld gekomen is, en door de
zonde de dood; alzoo is de dood tot alle menschen over-
gegaan , daar zij allen door hem gezondigd hebben." Deze
zonde kan niet door de krachten van de natuur uitge-
wischt worden, maar alleen door de verdiensten van Jn-
: sus Christus, den eenigen Middelaar, die door zijn bloed