Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 17 ) I
Rag mei eenige ontevredenheu!, dat men hen aan de
wreedheid van den tiran opofferde. Bij deze vervoiging
eindigden de II. Pütrl^s en de li, Paulus bun leven
door deii marteldood. Men zegt dat deze heiÜge Apos-
telen negen maanden laag in eene gevangeais bewaakt
werden, die aan den voet van het Kapitool was; dat
twee hunner wachten, verwonderd over de mirakelen,
welke zij hen zagea doen, zich bekeerdennen dat de H.
Petrus hen met zeven en veertig andere menschen , die
toen ook in de gevangenis waren, doopte. De Geloovigen,
die te Hone waren, verschaften den H. Petrus een
middel om te vliigten , en drongen hem aan om er ge*
bruik van te maken, om zijne dagen, die voor het Evan-
gelie zoo kostbaar waren, te sparen. IJe H. y\postel gaf
eindelijk gehoor aan hun zoo dringend verzoek; maar
toen hij aan de poort van de stad gekomen was, ver-
scheen hem Jesus Cuhistus en xeide hem, dal Hij naar
Home ging om er voor de tweede maal gekruist te wor-
den. Óe IL Pj;Titu8 vatte den zin van deze woorden,
en begreep , dat het in den. persoon van zijnen Stede-
houder was, dat Ji;sus Ciihistus voor den tweeden keer
zoude gekruist worilen. Hij ging wederom terug naar
de gevangenis, en hij werd inderdaad verooriieeld om
gekruist te worden; maar hij verzocht om met het hoofd
naar beneden gekruist te worden, zich onwaardig oor-
deelende, om op dezelfde -wij/.e ais zijn goddelijke Mees-
ter te sterven. De H. J'auus, die een llomeinsche
burger was, werd ontlioofd. TJen verhaalt dat hij, naar
de strafplaats gaande, drie soldaten bekeerde, die kort
daarna iManelaars stierven. Zoodanig was de oorsprong
der eerste vervol|:;ing, die de Kerk van den kant der
llomeinsche kei/.ers heeft moeten ondergaan , en het
strekt haar lot roem een vorst tot vijand gehad te heb-
ben , die de vijand van alle deugd was. De ondeu-
gendste der menschen was waardig de eerste defcjpCi'
volgers te zijn. ^