Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
f »>4 )
cn zijne bijzondere gesprekken bewogen het volk, en
men kwam in menigte naar hem toe, ora gedoopt teci
worden. De koning zelf is overtuigd geworden van de
waarheid van het Christendom ; maar een hartstogt,
waaraan hij zich had overgegeven belette hem toen
ora het te omhelzen. Naderhand herinnerde hij zich de
onderwijzingen, die Xaverius hem gegeven had, hg
verzaakte zijne ongeregeldheden , en Werd gedoopt. Ein-
delgk , nadat Xaverius zich bijna twee en een halfjaar
in Japan had opgehouden , gevoelde hg zich door eene
zucht gedreven, om Jesus Christus ook in Sina te lee-
ren kennen : alhoewel het aan alle vreemdelingen stren-
gelijk verboden was, om in dat zoo uitgestrekte keizer-
rijk te komen, was hij gestadig op middelen bedacht om
zijn voornemen ten uitvoer te brengen. Duizend hinder-
palen stonden hem hiertoe in den weg, hij ondervond
er allerlei moeijelijkheden tegen ; maar niets konde hem
wederhouden , en , na een onophoudelijk groot geduld ,
gelukte het hem om tot aan het eiland Sancian te ko-
men , welk digt bij Macao ligt, op de kust van Sina,
De goddelijke wijsheid geeft somwglen zijnen dienaren
voornemens in, die niet moeten volbragt worden , om m.
hen den goeden wil te beloonen. De H. Apostel werd,
op het oogenblik , dat hij hoop had om tot in Sina te
komen , ziek, en na eene verzwakking van twaalf da-
gen, die hij zonder eenige menschelijke hulp doorbragt,
stierf hij in het jaar i552, in den ouderdom van zes
en veertig jaren. Men begroef hem op het strand,
en men leide ongebl««chte kalk op zijn ligchaam, opdat
het vleesch des te eerder verteren zoude, en men zgne
beenderen naar Indié konde overbrengen; maar meer dan
twee maanden daarna , vond men zijn ligchaam zoo versch
zoo geheel als dat van een levend mensch, en zijne
kleederen ongeschonden. Men bragt het naar üoa,
waar het in de kerk van den H. Pauius met zoo vele
eerbewijzingen, als men hera konde aandoen, bggezet
werd; er zgn een groot getal wonderen geschied, en
agn ligchaam blgft et zonder bederf bewaard,